Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/06-16   -   Pressemeddelelse

Boligmarkedet er andet end ejerlejligheder

Ifølge Danmarks Statistik er priserne på ejerlejligheder det seneste år steget 10,1 pct. Og for enfamiliehuse med 3,5 pct. Ejerlejlighederne udgør dog kun ca. 11 pct. af boligmassen

- Det mest opløftende ved de aktuelle tal for ejendomssalg er, at prisudviklingen på boligmarkedet peger opad i samtlige regioner, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg og uddyber:

- Priserne på parcelhuse i Hovedstadsregionen er det seneste år steget 7,5 pct., og det har medvirket til at trække prisudviklingen i resten af landet op. Priserne på parcelhuse på Sjælland steg med 3,3 pct., og i de øvrige tre regioner med mellem 1,1 og 1,6 pct. det seneste år.

På ejerlejlighedsmarkedet stiger priserne noget kraftigere end for enfamiliehusene, bl.a. fordi der i store dele af landet ikke er så mange ejerlejligheder, og der derfor heller ikke skal så meget til for at give en stor procentvis stigning - men også her er det alle regioner, der har fået del i fremgangen:

- Prisstigningerne på ejerlejligheder topper i Region Hovedstaden med +11,3 pct. skarpt forfulgt af Region Nordjylland, der bl.a. dækker den populære universitetsby Aalborg. Her var prisstigningen også lige akkurat tocifret med 10,0 pct. I de øvrige regioner har prisstigningerne fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 været på mellem 2,7 og 7,6 pct.

- Man skal huske på, at de ca. 44.000 ejerlejligheder i København kun udgør ca. 14 pct. af boligmarkedet i kommunen. Der er således langt flere andelsboliger, almene boliger og private udlejningsboliger. Derfor er der grænser for, hvor stor betydning prisudviklingen for ejerlejligheder har for det samlede boligmarked i hovedstaden, selvom der foregår en vis prismæssig afsmitning mellem boligformerne, siger Bo Sandberg og fortsætter:

- Der er fortsat en årlig nettobefolkningstilvækst i Københavns Kommune på ca. 10.000 nye indbyggere, så den høje boligefterspørgsel i hovedstaden er stadig primært demografisk betinget og i mindre grad spekulativ. Men det vil være rettidig omhu at få endnu mere gang i boligbyggeriet nu.

Pressekontakt

Helen Jensen
Pressechef
  +45 72 16 01 50
  +45 21 24 47 02

Firma

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1015 København K, Danmark

  72 16 01 62
  72 16 01 62

http://www.danskbyggeri.dk/

Modtag nyheder fra Dansk Byggeri på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire