Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/12-16   -   Pressemeddelelse

OPP-samarbejde om infrastruktur kan få 2+2 til at blive 5

I sin nye prognose nedjusterer regeringen endnu engang vækstskønnet for det 2016, som er ved at rinde ud. For et år siden var skønnet 1,9 pct., mens man nu er nede på blot 0,8 pct. BNP-vækst. Alligevel er der i øjeblikket mest godt nyt for dansk økonomi

- Regeringens økonomiske redegørelse afspejler regeringens økonomiske politik. Den dårlige nyhed er derfor, at der er en faldende profil i de offentlige investeringer frem mod 2018, hvor investeringerne i bygninger og anlæg falder - omend beskedent - fra 2,6 til 2,5 pct. af BNP, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, og tilføjer:

- Den gode nyhed er til gengæld, at regeringen åbner for større inddragelse af privat medfinansiering på infrastrukturområdet via flere OPP-projekter. Dermed kan man forhåbentlig på sigt få 2 + 2 til at blive 5 ved at sikre finansiering til en række samfundsnyttige investeringer som fx havnetunnel/østlig ringvej i København, der nu igangsættes forundersøgelse af.

Den økonomiske redegørelse fra den nye økonomi- og indenrigsminister bekræfter, at Danmark er duksenes duks indenfor EU, og at den langsigtede finanspolitik er overholdbar.

- Det er således ikke de kernesunde offentlige finanser, der udgør bindingen på den økonomiske politik. Udfordringer er der dog fortsat nok af. Der er brug for at løfte investeringerne og produktiviteten for at geare økonomien til fremtidig vækst, ligesom der fortsat er for mange i de arbejdsdygtige aldre på passiv offentlig forsørgelse, siger Bo Sandberg.

I den lidt mere nørdede kategori, så beklager Dansk Byggeri, at en offentlig myndighed som Økonomi- og Indenrigsministeriet ukritisk og uden forbehold videreformidler tal for byggeriets produktivitetsvækst, som Produktivitetskommissionen for længst har erklæret ubrugelige.

- Produktivitetskommissionen konkluderede, at de foreliggende tal for byggeriets produktivitetsudvikling ikke kan bruges til noget som helst, hvilket har ført til, at der er et stort og seriøst udredningsarbejde i gang mellem Danmarks Statistik, ministerier og brancheorganisationer mv., siger Bo Sandberg og fortsætter:

- Derfor er der ærgerligt, at en offentlig myndighed falder for fristelsen til at konkludere om byggeriets produktivitetsudvikling på baggrund af ubrugelige tal. Det skal dog ikke misforstås derhen, at der ikke er plads til forbedring i bygge- og anlægsbranchens produktivitet.

Pressekontakt

Helen Jensen
Pressechef
  +45 72 16 01 50
  +45 21 24 47 02

Firma

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1015 København K, Danmark

  72 16 01 62
  72 16 01 62

http://www.danskbyggeri.dk/

Modtag nyheder fra Dansk Byggeri på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire