Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/12-16   -   Pressemeddelelse

Jobskabelsen er gået ned i tempo

43 måneder i træk med fremgang i beskæftigelsen. På bundlinjen er der nu 123.000 flere beskæftigede lønmodtagere end i 2013, heraf alene de 16.100 i bygge og anlæg. Ifølge Dansk Byggeri tyder det meste dog på, at jobskabelsen er på vej ned i tempo

Ifølge Danmarks Statistiks "kongetal" for det danske arbejdsmarked, var der 1.400 flere beskæftigede lønmodtagere i oktober end i september, når der korrigeres for sæsonudsving.

- Meget tyder på, at jobskabelsen er gået ned i tempo. Omregnet til fuldtid, og også opgjort i præsterede arbejdstimer, faldt beskæftigelsen faktisk en smule i 3. kvartal. Det er for tidligt at sige, om der blot er tale om en midlertidig pause i arbejdsmarkedets fremgang. Men tempoet i jobskabelsen er i bedste fald aftagende, blandt andet under indtryk af, at der ikke længere er så mange ledige hænder at tage af som tidligere i opsvinget, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

I byggeriet har den overordnede beskæftigelseskurve de seneste tre år kun peget én vej, nemlig opad. Men det seneste halve år er der "kun" skabt 1.900 nye job og præsteret beskedne 0,2 % flere arbejdstimer.

- Når 1,3 % flere beskæftigede "kun" præsterer 0,2 % flere arbejdstimer, kan det muligvis skyldes, at en del af jobfremgangen bliver sikret af den udenlandske arbejdskraft, som er helt nødvendig for at holde arbejdsmarkedet på sporet. Selv om disse medarbejdere knokler en vis legemsdel ud af bukserne, når de er i Danmark, så er de her typisk kun mellem 3 og 6 måneder ad gangen fx som udstationeret arbejdskraft, og dette forhold slår naturligvis igennem, når der omregnes til fuld tid og hele årsværk, siger Bo Sandberg.

Omregnet til fuldtidsbeskæftigede udgjorde den udenlandske arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen ifølge Jobindsats.dk 8,4 % i 2015, men hvis man i stedet opgør andelen i antal personer, der på et tidspunkt i løbet af året er beskæftiget i bygge- og anlæg, udgør den udenlandske beskæftigelse ifølge Dansk Byggeris beregninger godt og vel 15 %.

Brug for fortsat ambitiøst reformspor
- Hvis arbejdsmarkedet også fremadrettet skal være solstrålen i dansk økonomi, skal den ambitiøse reformkurs omkring fx tilbagetrækningsalder fastholdes, siger Bo Sandberg.

Og de nye tal fra Danmarks Statistik viser faktisk, at arbejdsmarkedsreformerne virker:

- 3½ år med fremgang i konjunkturerne har løftet den generelle beskæftigelsesfrekvens på arbejdsmarkedet med 1,2 pct.-point, men med hele 8,6 pct.-point for de 60-64 årige. Så en meget stor del af dem, der tidligere ville være på efterløn, er nu i job, siger Bo Sandberg.

Pressekontakt

Helen Jensen
Pressechef
  +45 72 16 01 50
  +45 21 24 47 02

Firma

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1015 København K, Danmark

  72 16 01 62
  72 16 01 62

http://www.danskbyggeri.dk/

Modtag nyheder fra Dansk Byggeri på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire