Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/12-16   -   Pressemeddelelse

Det haster med at relancere 2025-planen!

23 kvartaler i træk er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet. Således går det i små nøk den rigtige vej med færre i den erhvervsaktive alder på efterløn, dagpenge og førtidspension. Men det gør ifølge Dansk Byggeri bestemt ikke behovet for en ambitiøs 2025-plan mindre

Danmarks Statistik har offentliggjort nye tal for antallet af offentligt forsørgede. Korrigeret for sæsonudsving, var der i 3. kvartal 741.000 offentligt forsørgede. Det er ca. 6.000 færre end det foregående kvartal og ca. 23.000 færre end for et år siden.

- 741.000 på offentlig forsørgelse svarer til 21 pct. af de 16-64 årige. Til sammenligning er de tilsvarende tal i Sverige og Tyskland 15-16 pct. af de 16-64-årige. Så i den statistik slås vi fortsat med fortidens synder, hvor vi i de gode tider i 00´erne forsømte strukturreformer, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

- Tilbagetrækningsreformerne virker, og i de seneste 2-3 år har statistikken for offentligt forsørgede også fået en håndsrækning fra de økonomiske konjunkturer. Dansk økonomi bevæger sig entydigt i den rigtige retning, om end i et moderat tempo. Vi er nu rykket godt og vel frem til start, og der er marginalt færre på offentlig forsørgelse end i 2008, da finanskrisen satte ind, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri forventer, at det gradvise fald i antal offentligt forsørgede vil fortsætte i de kommende år. I løbet af en kort årrække vil der dog næppe være meget mere at hente fra konjunkturerne, og samtidig begynder der også så småt at være knaphed på den fornødne kvalificererede arbejdskraft, hvilket gør det så meget desto vigtigere at fortsætte de senere års strukturelle reformspor.

- Det haster for den nye regering med at få relanceret en 2025-plan, der som minimum bør indeholde en fremrykning af højere pensionsalder, personskattelettelser målrettet de beskæftigede og anvendelse af best practice blandt kommunerne på førtidspensionsområdet. Alt sammen for at fastholde de beskæftigede på arbejdsmarkedet og flytte mennesker væk fra passiv forsørgelse, fastslår cheføkonom Bo Sandberg.

Pressekontakt

Helen Jensen
Pressechef
  +45 72 16 01 50
  +45 21 24 47 02

Firma

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1015 København K, Danmark

  72 16 01 62
  72 16 01 62

http://www.danskbyggeri.dk/

Modtag nyheder fra Dansk Byggeri på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire