Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/01-17   -   Pressemeddelelse

2016 gav ny rekord i virksomhedernes bilinvesteringer

Aldrig før har erhvervslivet købt eller leaset så mange biler som i 2016. Antal personbiler steg med ca. 10 pct. og varebiler med ca. 12 pct. Det vidner om stigende økonomisk optimisme, ikke mindst i byggeriet

Bilsalget til erhvervslivet har kørt i højt gear i godt og vel tre år, og ifølge Danmarks Statistik blev der i 2016 nyregistreret rekordmange personbiler i erhvervslivet - nemlig 91.900. Det er en stigning på hele 9,9 pct. i forhold til 2015, det hidtidige rekordår for personbiler. Ser man på varebiler, er der tale om en endnu mere markant stigning på 12,1 pct. i 2016, men dog fra et noget lavere udgangspunkt.

- Der er 41.400 erhvervsdrivende, som har valgt at investere i en ny varebil i løbet af det seneste år, og den fortsatte fremgang i erhvervslivets bilkøb indikerer en stærk tro på fremtiden ikke - mindst i bygge- og anlægsbranchen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Danmarks Statistiks opgørelse af bilsalget til erhvervslivet er ikke opdelt på brancher. Men det er velkendt, at bygge- og anlægsbranchen er den af de større brancher, der efterspørger flest varebiler og er mest afhængig af bilens mobilitet, når det gælder transport til og fra kunder samt til værktøjs- og materialeopbevaring.

- Der sælges flest varebiler mellem to og tre tons - ca. 15.700 i 2016. Det er den mest udbredte biltype blandt de små og mellemstore lokalt baserede bygge- og anlægsvirksomheder, siger Bo Sandberg.

I 2016 blev der i alt nyregistreret 133.300 personbiler og varebiler i erhvervslivet. Dermed blev det tidligere rekordår 2006 overgået. Under den dengang buldrende højkonjunktur var der 127.000 nyregistreringer i alt i erhvervslivet, heraf hele 68.800 nye varebiler.

- Når antallet af nyregistrerede biler i erhvervslivet i løbet af 2016 har lagt sig ud i overhalingsbanen, skyldes det bl.a. en stigende anvendelse af leasing. Den stigende leasingtilbøjelighed kan dog ikke alene forklare fremgangen i erhvervslivets investeringer i nye biler. Der er også et positivt konjunkturelement med i spillet, slutter Bo Sandberg.

Pressekontakt

Helen Jensen
Pressechef
  +45 72 16 01 50
  +45 21 24 47 02

Firma

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1015 København K, Danmark

  72 16 01 62
  72 16 01 62

http://www.danskbyggeri.dk/

Modtag nyheder fra Dansk Byggeri på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire