Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/03-17   -   Pressemeddelelse

Dansk Byggeri har vedtaget ny Miljøpolitik 2017

Bygge- og anlægsarbejde skaber værdi for samfundet og for fremtidige generationer - især hvis man bærer sig fornuftigt ad i forhold til ressourceforbrug, bæredygtighed og undgår spredning af miljøfarlige stoffer. Det er baggrundstæppet for Dansk Byggeris ny miljøpolitik

Cirkulær økonomi og bæredygtighed er væsentlige fokusområder for Dansk Byggeris miljøpolitik. Branchen skal tænke i affaldsforebyggelse, genanvendelsen skal øges, og nedrivning og renovering bør udføres selektivt i alle led af bygge- og anlægsarbejdet.

- Vi får hele tiden ny viden, og også bygge- og anlægsbranchen skal være med til at vise vej ind i fremtiden. Det giver vi håndslag på i branchen, og det er også kravet, vi møder fra byggeriets kritiske og miljøbevidste kunder. Derfor er det naturligt at tilpasse miljøpolitikken til de vilkår, som branchen arbejder under, siger miljøkonsulent Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri, i forbindelse med den opdatering, der er vedtaget med Dansk Byggeris Miljøpolitik 2017.

Bygge- og anlægsarbejde kan ikke gennemføres uden en miljøpåvirkning i form af råstof- og energiforbrug, støj, støv og affald. Men miljøpåvirkningen kan reduceres ved at tænke sig om og planlægge ordentligt, når byggematerialer produceres, og når de anvendes på byggepladsen - uanset om der bygges nyt, renoveres eller nedrives.

- Forudsætningen er, at de politiske rammer ikke skaber unødigt bureaukrati eller omkostninger og dermed kommer til at stå i vejen for en bæredygtig udvikling i byggebranchen. Vi vil i den forbindelse arbejde for, at gældende regler for miljø og genanvendelse bliver mere klare og gennemskuelige, så de kan implementeres i praksis i byggeprocessen, understreger Simon Stig-Gylling.

Dansk Byggeris politik for miljø og genanvendelse skal understøtte en bæredygtig og cirkulær udvikling af byggeri og anlæg på markedsvilkår. Reglerne for miljø og bæredygtighed må således ikke stå i vejen for produktivitet, kvalitet og økonomi. Eller som Simon Stig-Gylling forklarer:

- For Dansk Byggeri er det vigtigt, at udviklingen på disse områder ikke blokerer for hinanden, men hænger sammen og er hinandens forudsætninger.

Dansk Byggeri forventer at kunne udsende en folder om Miljøpolitikken 2017 til medlemmer i løbet af foråret.

Hovedpunkterne er, at Dansk Byggeri vil arbejde for:
- At styrke cirkulær økonomi, genanvendelse i stor skala, og miljømæssige forbedringer ved gennemførelse af såvel nybyggeri, som nedrivning, renovering og ombygning
- At bygge- og anlægsaffald under hensyntagen til miljøfarlige stoffer håndteres, så disse ressourcer i størst muligt omfang nyttiggøres
- At samarbejde konstruktivt med myndighederne, så reglerne bliver nemt forståelige, så de kan overholdes gennem aktiviteter, der er en naturlig del af byggeprocessen, og at de bliver ens og håndhæves ens for alle aktører i byggeprocessen

At alle dele af bygge- og anlægsbranchen herunder bygherrer, rådgivere, materialeproducenter opnår de nødvendige kompetencer på miljø- og bæredygtighedsområdet

Pressekontakt

Helen Jensen
Pressechef
  +45 72 16 01 50
  +45 21 24 47 02

Firma

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1015 København K, Danmark

  72 16 01 62
  72 16 01 62

http://www.danskbyggeri.dk/

Modtag nyheder fra Dansk Byggeri på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire