Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/04-17   -   Pressemeddelelse

Dit fjernvarmeselskab snupper din besparelse

Boligejerne bliver opfordret til at indstille termostaterne på den rigtige måde, energioptimere huset, hvis de skal renovere, og på den måde spare på varmen og CO2-forbruget. Guleroden er en lavere energiregning, men i mange tilfælde snupper det lokale fjernvarmeselskab den besparelse, som boligejeren har sparet sig til

Isoler muren eller udskift vinduer, skru ned for varmen, når du er på ferie, tør ikke tøj på radiatorerne og lad være med at sætte møbler eller store ting foran radiatorerne. Der er mange måder at spare på varmen og dermed også varmeregningen. Men for de mange danskere, der har et fjernvarmeselskab med en høj fast andel af fjernvarmetariffen, da ender en stor del af besparelserne i fjernevarmeselskabets lommer.

Andelen af værker, hvor den faste andel af fjernvarmetariffen udgør 40 procent og opefter er steget fra 113 i 2015 til 179 i 2016, viser tal fra Dansk Byggeris Energianalyse 2017. Det er en uhensigtsmæssig udvikling, mener Dansk Byggeri:

- Det betyder i praksis, at hvis den årlige energiregning er på 5.000 kroner, og beboerne laver forskellige tiltag, der gør, at de sænker deres varmeforbrug med 50 procent, så sparer de reelt kun 25 procent af regningen, fordi knap halvdelen jo er en fast tarif til fjernvarmeselskabet, som på den måde hapser halvdelen af beboernes besparelse, forklarer chefkonsulent i Dansk Byggeri, Camilla Damsø Pedersen og tilføjer:

- Ofte er den faste andel af fjernvarmeprisen størst for enfamiliehuse.

Dansk Byggeri mener, at der fra politisk side bør sættes et loft på den faste andel af fjernvarmetariffen, så den maksimalt udgør 20 procent af den samlede varmeregning. For velkonsoliderede værker bør den faste andel helt afskaffes.

- Dem der gør en indsats for at spare på varmen, de bør også have fortjenesten. Det er hverken fair eller motiverende i forhold til at spare på varmen, at fjernvarmeselskaberne så at sige snupper beboernes fortjeneste af deres indsats, siger Camilla Damsø Pedersen.

Pressekontakt


Firma

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1015 København K, Danmark

  72 16 01 62
  72 16 01 62

http://www.danskbyggeri.dk/

Modtag nyheder fra Dansk Byggeri på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire