Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/05-17   -   Pressemeddelelse

Konjunkturkurven stiger ikke så stejlt som forventet

Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer viser en moderat optimisme hos byggevirksomhederne. Bo Sandberg peger på, at vejanlæg trækker ned med et decideret fald i aktiviteten

Ifølge Danmarks Statistik er den sammensatte konjunkturindikator for byggeriet stabil på -6 i maj, ligesom i april, og i øvrigt også ligesom i maj 2016.

- Bygge- og anlægsbranchen befinder sig generelt på en opadgående formkurve. Det skyldes især vækst i boligbyggeriet. Men konjunkturbarometret fra Danmarks Statistik viser også, at fremgangen ikke er lige kraftig i hele landet og i alle dele af branchen, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Både vurderingen af ordrebeholdning og beskæftigelsesforventningerne er stabile på moderat niveau.

- Siden 2013 er der kommet 21.500 flere beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, og selvom den generelle pil fortsat peger opad, kunne noget tyde på, at kurven er knap så stejl fremadrettet. Det er især værd at bide mærke i, at vejanlægsområdet står foran et decideret fald i aktiviteten, siger Bo Sandberg.

Som en naturlig konsekvens af de senere års fremgang i byggeri og anlæg er mangel på arbejdskraft rykket højt op på listen over udfordringer.

- Men også her finder der i øjeblikket en stabilisering sted. Det sker på et moderat niveau i underkanten af 20 %. Det kan man sammenligne med, at der under den seneste højkonjunktur var perioder, hvor mangel på arbejdskraft blev peget på som en produktionsbegrænsning af virksomheder, der svarer til 35-40 % af den samlede beskæftigelse, understreger Bo Sandberg.

I maj 2017 er det virksomheder svarende til 19 % af byggebeskæftigelsen, som mangler kvalificeret arbejdskraft, mens 18 % omvendt mangler arbejdsopgaver.

- Det fortæller historien om et todelt marked, hvor der især er fuld fart på i Hovedstadsområdet og Aarhus, men at der altså også er dele af landet, hvor byggeriets ordrebøger er noget tyndere, siger Bo Sandberg.

Pressekontakt

Helen Jensen
Pressechef
  +45 72 16 01 50
  +45 21 24 47 02

Firma

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1015 København K, Danmark

  72 16 01 62
  72 16 01 62

http://www.danskbyggeri.dk/

Modtag nyheder fra Dansk Byggeri på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire