Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/05-17   -   Pressemeddelelse

DØR åbner for mere udenlandsk arbejdskraft

Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen udtrykker tilfredshed med DØR´s anbefalinger og klare dokumentation for den udenlandske arbejdskrafts gunstige virkning for dansk økonomi

På mødet i Det Økonomiske Råd kaldte administrerende direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, vismændenes kapitel om udenlandsk arbejdskraft vigtigt og epokegørende.

- Der er meget klar dokumentation for, at udenlandsk arbejdskraft bidrager til vækst og velstand i en lille åben økonomi som den danske. Ikke mindst er det interessant, at internationale studier tyder på, at indvandring øger gennemsnitsindkomsten for den indfødte befolkning.

Lars Storr-Hansen henviser også til den dokumentation i DØR-rapporten, som viser, at udenlandsk arbejdskraft fra de nye EU-lande bidrager til et fleksibelt arbejdsmarked og var med til at tage toppen af flaskehalsudfordringer og lønpres under den seneste højkonjunktur.

- Og vi er enige med DØR i, at den udenlandske arbejdskraft vil spille samme rolle fremadrettet, hvis der igen kommer pres på arbejdsmarkedet. Så langt øjet rækker, er der plads til og brug for både indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft. Det gælder ikke mindst i byggeriet, siger Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeri deler DØR´s overordnede vurdering af den aktuelle konjunktursituation.

- Vi befinder os efterhånden i et bredt funderet opsving med både privatforbrug, investeringer,
boligbyggeri og eksport som vækstmotorer. Samtidig er det positivt, at vismændene bidrager med nuancer i den til tider ret hysteriske offentlige debat om flaskehalse. Vi er helt på linje med DØR i, at der er et godt stykke op til den overophedning af økonomien, vi så op til finanskrisen i 2008, sagde Dansk Byggeris adm. direktør på det halvårlige møde i Det Økonomiske Råd.

Pressekontakt

Helen Jensen
Pressechef
  +45 72 16 01 50
  +45 21 24 47 02

Firma

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1015 København K, Danmark

  72 16 01 62
  72 16 01 62

http://www.danskbyggeri.dk/

Modtag nyheder fra Dansk Byggeri på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire