Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/04-18   -   Pressemeddelelse

Antallet af beskæftigede i bygge og anlæg er det højeste i ni år

På trods af perioder med sibirisk isvinter og stigende udfordringer med at skaffe medarbejdere, er beskæftigelsen i byggeriet forsat med at stige. I første kvartal i år blev der oprettet 2.700 flere job end i kvartalet før.

Ifølge Danmarks Statistik var der i 1. kvartal i år 172.300 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det betyder, at antallet af beskæftigede i branchen målt pr. kvartal - populært kaldet byggeriets "kongetal" - nu befinder sig på det højeste niveau i ni år.

- Stadig flere bygge- og anlægsvirksomheder har ganske vist sværere og sværere ved at skaffe de medarbejdere, de skal bruge. Men det er glædeligt at se, at det endnu ikke for alvor har bremset jobfremgangen i byggeriet, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Det er især byggeriet af boliger, der er i vækst. I år venter man at der vil begynde at blive bygget 29.000 nye boliger, og at det vil stige til 30.000 næste år.

- Foreløbig er der tale om et helt reelt boligefterslæb, der skal indhentes, ikke mindst fordi flere og flere danskere søger ind mod de større byer. Men der er altid en risiko for, at det på et tidspunkt kommer til at gå for stærkt. I hvert fald er det tankevækkende, at omsætningen ved nybyggeri af boliger ifølge en helt ny opgørelse fra Danmarks Statistik steg med 15 mia. kr. sidste år. Det svarer til en massiv procentvis vækst på hele 31,4 procent på et enkelt år, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Størst fremgang for tømrere, elektrikere og murere
Fremgangen i beskæftigelsen inden for byggeriet er meget bredt funderet. Selv anlægsområdet oplever indtil videre ganske pæn fremgang i beskæftigelsen trods noget brogede fremtidsudsigter.

Der er især fremgang for tømrermestre med et plus på 2.300 job det seneste år, og for elektrikere med et plus på 1.900 beskæftigede fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Ser man på stigningen i procent bliver de to faggrupper dog matchet af murermestrene, der kan fremvise et plus i beskæftigelsen på syv procent.

Dansk Byggeri har netop offentliggjort sin halvårlige prognose. Her ventes en stigning i byggebeskæftigelsen på i alt ca. 5.000 medarbejdere i år.

- Det svarer til en vækst på tre procent. En stigning, som bygge- og anlægsbranchen bør være i stand til at håndtere, selv om der er større udfordringer med mangel på kvalificerede medarbejdere, siger Bo Sandberg.

Pressekontakt

Helen Jensen
Pressechef
  +45 72 16 01 50
  +45 21 24 47 02

Firma

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1015 København K, Danmark

  72 16 01 62
  72 16 01 62

http://www.danskbyggeri.dk/

Modtag nyheder fra Dansk Byggeri på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire