Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/01-13   -   Pressemeddelelse

Nye svinevacciner mod influenza og leptospirose

Nye vacciner fra Pfizer/Orion beskytter besætningerne og styrker bundlinien hos danske svineproducenter

FluSure Pandemic er en ny amerikansk influenzavaccine, udviklet af Pfizer. Den første og eneste, som beskytter mod den pandemiske H1N1 influenza.

Denne type influenza, der opstod i Mexico, forårsagede i 2009 en verdensomspændende - heraf navnet pandemisk - epidemi, som ramte mange mennesker. Og smitten bredte sig også til svin.

Hos mennesker klingede epidemien af i slutningen af 2010, men smitten cirkulerer fortsat i svinebesætninger, bl.a. i Danmark.

Nedsat trivsel, vækst og produktivitet
Influenzasymptomerne hos svin er de samme som hos mennesker, men ud over, at de ramte dyr generelt trives dårligt, kan infektionen samtidig have betydelige konsekvenser for produktiviteten. Frekvensen af aborter hos drægtige søer og gylte forøges - og de hyppigt forekommende lungebetændelser medfører nedsat vækst. Infektionerne kan være behandlingskrævende og dermed belaste svineavlerens bundlinie yderligere.

FluSure Pandemic reducerer influenzasymptomerne og virusudskillelsen - og begrænser dermed de økonomiske tab.

Adgang til den nye influenzavaccine
For at få adgang til vaccinen skal diagnosen være verificeret af et laboratorium ved påvisning af virus fra en næsesvaberprøve. Der skal altså være tale om et "dokumenteret behov", og herefter kan dyrlægen rekvirere FluSure Pandemic hos Dianova A/S til anvendelse i den pågældende besætning.

Den nye influenzavaccine er beregnet til avlsdyr, som i praksis skal vaccineres 2 gange med 3 ugers mellemrum - og herefter 1 gang i forbindelse med hver efterfølgende drægtighed. Dette vil beskytte dyrene og deres kommende kuld.

Ny vaccine mod leptospirose
Pfizer har samtidig lanceret en ny, videreudviklet vaccine mod leptospirose: FarrowSure Gold B, der afløser den kendte og meget anvendte FarrowSure Plus B.

Den nye vaccine er beregnet til brug i besætninger, der er inficeret med en af de 6 leptospirose-stammer, som vaccinen indeholder.

Infektion med leptospirose kan give reproduktionsproblemer i soholdet - oftest i form af aborter. Vaccinen beskytter også mod rødsyge og PPV.

FarrowSure Gold B. er ligesom FluSure Pandemic underlagt reglen om "dokumenteret behov". Begge vacciner forhandles i Danmark af Orion Pharma Animal Health.

Relevant information

http://www.orionvet.dk/


Billeder


Pressekontakt


Firma

Orion Pharma A/S
Gothersgade 8 B
1123 København K, Danmark

  49 12 67 65
  49 12 67 65

http://www.orionpharma.com

Modtag nyheder fra Orion Pharma A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire