Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/10-19   -   Pressemeddelelse

STM Vinduer realiserer 2,8 mio. kr. i overskud før skat trods store investeringer i fremtidenResultatet er en markant forbedring i forhold til sidste år, og samtidig et udtryk for at de massive investeringer, virksomheden har foretaget de seneste år, nu begynder at give afkast. STM Vinduer satser nemlig på kvalitet og bæredygtig produktion af vinduer og døre til danske og udenlandske forbrugere. Samtidig er strategien forsat at bevare arbejdspladserne på Langeland

Denne strategi kræver investeringer i automatisering, robotteknologi og digitale kundeløsninger, og det viser heldigvis nu, at STM Vinduer er på vej i den rigtige retning.

STM Vinduer A/S, der producerer vinduer og døre af høj kvalitet og med et grønt varemærke, har præsterer et overskud før skat på 2,8 mio. kroner i regnskabsåret 2018/2019. "Resultatet indfrier ikke ledelsens forventninger, men det skal ses i sammenhæng med, at vi gennem de seneste år har foretaget massive investeringer i produktionen. Vi kan allerede nu mærke effekten i forhold til ensartet kvalitet og større konkurrencekraft. Vi er derfor tilfredse med udviklingen, og vi arbejder fortsat på at høste yderligere rationaliseringsgevinster", siger adm. direktør Finn Methmann.

Han lægger ikke skjul på, at produktion af døre og vinduer er i et benhårdt marked med stor konkur-rence om kunderne både nationalt og internationalt. STM Vinduer har de senere år også satset på det engelske marked, og det må nu vise sig hvilke konsekvenser Brexit får på det marked! Finn Methmann har dog stadig forhåbninger til det engelske marked gennem en forhandlerstruktur, der skal varetage afsætning og service.

STM Vinduer producerer døre og vinduer af høj kvalitet

Når STM Vinduers varemærke er kvalitet, så kræver det store investeringer for at være konkurrencedygtige. Vores slutbruger skal opleve et kvalitetsprodukt, som er til at betale og som giver ekstra værdi.

Byggebranchen i Danmark er ofte præget af, at den laveste kvalitet sætter overliggeren. STM Vinduer tror fortsat på, at kvalitet betaler sig, og arbejder benhårdt på at hæve overliggeren. "Vi har derfor store forventninger til igangsætning af nye produkter med fokus på design, sikkerhed, støjreduktion og så selvfølgelig energi", forklarer Finn Methmann.

På det kommercielle område arbejder STM Vinduer med helt nye digitale løsninger, som gør det langt nemmere for håndværkere og entreprenører, via en digital salgsplatform, at få udarbejdet tilbud 24/7 året rundt. Det er et tiltag, som STM Vinduer i samarbejde med De Danske Byggecentre forventer sig meget af.

STM Vinduer satser på bæredygtighed

STM Vinduer satser på bæredygtig produktion, og arbejder derfor konstant på at reducere miljøpåvirkningerne fra virksomhedens produktion. F.eks. bruger vi grøn energi fra Langelands Elforsyning, vi sørger for at genanvendelse af affaldsprodukter og vi bruger LED belysning overalt i produktionen. Store og små tiltag som giver stor miljøbevidsthed blandt alle medarbejdere og som derfor samlet har en stor effekt.

Med den nye bæredygtighedsdagsorden vil der i stigende omfang være fokus på bæredygtige materialer, klimavenlig produktion og produkters levetid. Her har STM Vinduer en særlig styrke og har derfor positive forventninger til fremtiden.

Kompetente og trofaste medarbejdere

Når STM Vinduer i tæt konkurrence med andre aktører på markedet har en fortsat ambition om at være blandt de førende i Danmark, er det en forudsætning, at der er fokus på teknologisk udvikling og anlægsinvesteringer. Derudover kræver det kompetente og trofaste medarbejdere, og dem har STM Vinduer. "Vi sætter stor pris på vores dygtige og loyale medarbejdere", understreger Finn Methmann og tilføjer, "at rekruttering af nye kompetencer til specifikke opgaver dog er nødvendig".

FAKTA:
Regnskab STM Vinduer A/S 2018/2019:
Overskud før skat: 2,8 mio. kr.
Bestyrelse: Henning Eriksen, formand, Torben Korsager Andersen, næstformand, Bent Erik Krogh Jensen, Je-sper Martin Hillemann.
Direktion: Adm. direktør Finn Methmann
Medarbejdere: 105


Billeder


Pressekontakt

Finn Methmann
Adm. direktør
  +45 63 51 16 29
  +45 29 65 00 52

Firma

STM Vinduer A/S
Kassebøllevejen 3
5900 Rudkøbing, Danmark

  63 51 16 09
  63 51 16 09

http://www.stmvinduer.dk

Modtag nyheder fra STM Vinduer A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire