Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/05-05   -   Pressemeddelelse

De danske bilsynsvirksomheder får nyt web-system at køre på

Det nye system, "e-Syn" er en forudsætning for, at bilsynsvirksomhederne i fri konkurrence kan syne og godkende køretøjerne i den danske bilpark. Resultmaker har tidligere leveret innovative og velfungerende løsninger til Staten - og "e-Syn" bliver eet af de systemer, der har flest digitale transaktioner med over 1 mig. syn om året.

Færdselsstyrelsen har åbnet for et nyt web-baseret system, "e-Syn", der giver de nye, private bilsynsværksteder mulighed for at hente og aflevere oplysninger om de biler, der skal til syn. Systemet kommunikerer bagved med Centralregistret for Motorkøretøjer, CRM.

Bilsynsvirksomhedernes egne systemer bliver gennem "e-Syn" koblet direkte op imod Staten via såkaldte web services. Derved har synsvirksomhederne mulighed for at integrere "e-Syn" med deres egne virksomhedssystemer, så de kan tilgå "e-Syn" i samme arbejdsgang, som de tilgår deres egne systemer.

Bilsyn i fri konkurrence

Een af synsvirksomhederne er det tidligere Statens Bilinspektion (nu Applus).

I forbindelse med privatiseringen af Statens Bilinspektion blev synsopgaven opdelt i to: Det ordinære syn af bilen og det såkaldte Omsyn. Et omsyn skal gennemføres, hvis det ordinære syn fører til en påtale, så der skal foretages en udbedring eller reparation.

Resultmaker har tidligere leveret Omsyns-systemet til Færdselsstyrelsen, og det kan bruges af alle værksteder, således at bilen ikke skal tilbage til syn efter en reparation. Værkstederne kan i Omsynssystemet kvittere for den gennemførte reparation med det samme, så bil-ejeren slipper for besværet med at køre til syn igen.

Een af følgerne af, at bilsynet er kommet i fri konkurrence, er, at ventetiden på syn er nedbragt, og sammen med det sparede "omsyn" er der således allerede opnået mærkbare lettelser for bilejerne.

Innovativ dansk løsning

"e-Syn" er bygget efter de nye retningslinier for Statens grænseflader, som de specificeres af Videnskabsministeriet igennem standarden "Offentlig Information Online", OIO XML, samt efter principperne for serviceorienteret arkitektur, SOA.

"e-Syn"-systemet er udviklet af IT-firmaet Resultmaker, der bl.a. har leveret den avancerede teknologi bag Erhvervsportalen Virk.dk, der er Statens og Kraks fælles administrative serviceportal til dansk erhvervsliv. Resultmakers løsninger bygger på standard-software, som firmaet har udviklet målrettet til digitale forvaltningsformål gennem de sidste 5 år, og som der er søgt 2 patenter på i USA. Resultmaker har ud over den danske stat eksporteret sin software til staterne i Polen og Holland.

Solid løsning

Direktør Kaare Nørgaard, Resultmaker, udtaler:

"Med dette projekt har vi vist, at store og vigtige systemer for det danske samfund med fordel kan leveres af nytænkende danske IT-leverandører. Vi er stolte over at levere et så centralt system, hvor der er skrappe krav til kvalitet og stabilitet. Systemet må bare ikke være nede, for så kan man ikke syne biler. Det er bl.a. de høje krav, som den danske stat stiller til sine IT systemer, der har gjort os konkurrencedygtige med gennemtestede software komponenter."

Om Resultmaker A/S
Resultmaker er et dansk software firma, der er specialiseret i avancerede løsninger bl.a. inden for digital forvaltning. Firmaet beskæftiger ca. 40 mand og står bl.a. bag indberetningsløsningerne på Erhvervsportalen Virk.dk, herunder Sygedagpenge løsningen, bilsyns-løsningerne, virksomhedsstart løsningerne og mange andre.
Resultmaker er grundlagt i 2000. Sidste regnskabsår udviste en omsætning på 22 mio. kr. Der er solgt software til andre EU-lande, og firmaet har forventning om, at softwaren kan sælges i de fleste vestlige lande, idet Danmark er foregangsland inden for det offentliges anvendelse af IT.

Relevant information

http://www.resultmaker.com/


Pressekontakt


Firma

Pro-Kom
Anemonevej 4
2970 Hørsholm, Danmark

  70 10 70 06
  70 10 70 06


Modtag nyheder fra Pro-Kom på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire