Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/09-04   -   Pressemeddelelse

Stress Management Konsulent- uddannelsen

Det er meget oppe i tiden at være opmærksom på stress, udbrændthed og det, der kan følge heraf, som eksempelvis depression. Vi ser reklamer med fokus på betydningen af sygefravær, og som både indeholder det økonomiske perspektiv og de medmenneskelige faktorer. Rigtig mange virksomheder tager nu deres forholdsregler i forhold til det, man næsten kunne kalde den nye folkesygdom - stress. Nok af selv samme årsag sidder du og læser denne indledning til Stress Management Konsulent uddannelsen - netop fordi I på din arbejdsplads har fokus på stress.

Stress Management Konsulent-uddannelsen (SMK), der er baseret på dels, e-learning, og dels, spændende og attraktive kursusdage med forelæsninger ude på det femstjernede Hilton Copenhagen Airport Hotel, gennemføres i tæt samarbejde med landets førende undervisere inden for ledelse, HRM, fysiologi og psykologi, bla. fra Universitetet og Handelshøjskolen. Uddannelsen fokuserer enestående og for første gang nogensinde indgående på de tre overordnede teoretiske tilgange til stress: den biologiske, den psykologiske og den sociologiske tilgang.

Undervisningen tager fat i virksomhedernes tab og ressourcefordeling, og gennemgår alle de væsentlige stressfaktorer på arbejdspladserne fra et biologisk og fysiologisk perspektiv, bla. for at give deltageren en bred forståelse for, hvordan kroppen reagerer i forhold til stress. Også i nok den mest spændende del af uddannelsen samles for første gang nogensine trådene fra den biologiske tilgang med den psykologiske tilgang til stress, herunder det der kaldes "oplevet stress".

Uddannelsen giver deltagerne et unikt overblik over de traditionelle, grundlæggende stressteorier, både på det biologiske, psykologiske og sociologiske plan. Endvidere får deltageren præsenteret en kritisk tilgang til stressopfattelserne, hvilket gør deltageren i stand til at navigere i den svært overskuelige og ofte modsætningsfyldte litteratur på området. Denne teoretiske forståelse danner grundlaget for at deltageren med kirurgisk præcisen kan udpege problemstillinger, forhold og processer, hvor der med fordel kan stilles skarpt på stresshåndtering og forbedringer i arbejdsøjemed.

Hvad er stress?
Stress har i omkring hundrede år været genstand for forskning i psykologiske og sociale forholds betydning for helbredet. I den medicinske litteraturdatabase "Medline" finder man således over 200.000 artikler, hvis man søger på ordet "stress". Tilsvarende finder man næsten 75.000 artikler, hvis man søger i den psykologiske database "PsychInfo". Stressbegrebet har flere forskellige betydninger, og der er ikke enighed om, hvad der menes, når der tales om stress. Overordnet inddeles begrebet oftest i de ovennævnte tre tilgange, som behandles samlet på SMKen:

- den biologiske tilgang, som fokuserer på de biologiske reaktioner på stress
- den psykologiske tilgang, som fokuserer på den subjektive oplevelse af stress
- den sociologiske tilgang, som fokuserer på begivenheder og faktorer i det omgivende miljø i relation til stress.

De tre tilgange skal ses som integrerede aspekter i et samlet stressbegreb, som refererer til en stressproces, hvor hver enkelt tilgang bør vægtes lige meget. Det er således ikke et "enten-eller", men et "både-og". Stress kan ikke beskrives udelukkende som et biologisk, psykologisk eller sociologisk fænomen, men må beskrives som en kompleks sammenhæng mellem disse. Ud over disse tre tilgange er der tillige en række samfundsmæssige og sociale rammer og forudsætninger såsom uddannelsesbaggrund, personlighedstræk, individuelle ressourcer, mestring af stresspåvirkning m.m., som spiller ind. Alle disse faktorer og mange flere kan influere på stress, og stress kan således være svært at definere.

Og teorierne er mange, undersøgelser viser mange forskellige resultater, og hvilke faktorer, der fokuseres på i teorierne og i undersøgelserne som mål for stress, er ofte forskelligt. Denne forvirring bliver vi opmærksomme på, når vi åbner en avis eller et livsstilsmagasin, hvor vi konstant støder på nye og anderledes formuleringer af stress, nye forklaringer på, hvad stress kommer af, og - ofte vigtigst af alt - nye metoder til, hvordan man kommer stressen til livs. Men de mange forskellige informationer er ofte mere kilde til forvirring end til hjælp og klarhed. Det er her Stress Management Konsulentuddannelsen kommer os til undsætning.

Pressekontakt


Firma

Probana Business School
Amaliegade 6
1256 København K, Danmark

  +45 45 76 58 58

http://www.probana.com

Modtag nyheder fra Probana Business School på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire