Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/09-04   -   Pressemeddelelse

Attraktive lederuddannelser online

Der sker meget inden for ledelsesområdet i denne tid. Aktiv Kurser / Probana har med stor succes præsenteret en palette af nye lederuddannelser, der dels, er baseret på traditonel undervisning i samtlige falige discipliner inden for ledelsesområdet, og dels, er baseret på e-learning, hvor deltagerne har frihed til og mulighed for at fordybe sig i den nyeste viden, teori, begreber, problemstillinger og værktøjer inden for moderne ledelse, psykologi og HRM.

Aktiv Kurser / Probana har dagligt mere end 600 kursister, der benytter virksomhedens uddannelsesplatforme online, dvs. at virksomheden faktisk er landets største udbyder af daglige lederkurser. Samtidig kan virksomheden konstasterer, at mere end 200.000 ledere og personaleansvarlige alene i år har besøgt deres uddannelsessider mhp. at finde viden og inspiration til at forbedre deres karrierer, vækst og udvikling.

"En af vores vigtigste succeskriterier i Aktiv Kurser / Probana er i dag at skabe attraktive og brugervenlige læringsplatfome online indenfor hvert uddannelsesforløb. Platfome, der ikke nødvendigvis er spækket med fancy teknologi, men hvorpå der præsenteres et relevant e-læringspensum. Friheden til at lære, når man har tid, lyst og lejlighed, er en af de mange fordele, der faciliteres via uddannelsernes e-læringsplatforme; der også fungere som et opslagsværktøj og arbejdsdokument for deltagerne ifm. uddannelserne" Siger direktør Peter Joensen fra Aktiv Kurser/Probana.

"e-learning giver en unik læringsplatform for professionelle erhvervsfolk, der til daglig har travlt og ikke har mulighed for at rive hele dage eller uger ud til efteruddannelse. Uddannelserne har på rekord kort tid samlet eliten af ledere og personaleansvarlige fra både den private og offentlige sektor. Ikke mindst pga. det stærkt stigende behov for ny viden inden for ledelsesområdet, men også fordi der her er frihed til lære, når og hvor det passer deltagerne.": Siger Peter Joensen og fortsætter. "Det har længe været umuligt for erhvervsfolk at få indsigt i de vigtige områder og den teori, der bla. formidles på Handelshøjskolerne. Metodikken på vores uddannelser faciliterer viden, indsigt og læring på deltagernes betingelser, og kombinerer den teoretiske tilgang med masser af eksempler og cases fra erhvervslivet. Og Uddannelsernes indhold er ofte inspireret af undervisningen på de videregående uddannelser, hvorfra de fleste af virksomhedens undervisere har deres baggrund".

Uddannelserne byder også på spændende indlæg fra landets førende og mest markante erhvervspsykologer, personalechefer og direktører, der alle har mange års erfaring inden for området. Man kan læse mere om uddannelserne, som nu også udbydes i Sverige, Norge, Tyskland og Storbritanien på Aktiv Kursers website: www.aktivkurser.com og www.probana.com

Pressekontakt


Firma

Probana Business School
Amaliegade 6
1256 København K, Danmark

  +45 45 76 58 58

http://www.probana.com

Modtag nyheder fra Probana Business School på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire