Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/09-04   -   Pressemeddelelse

HRM i udvikling

Human Resource Management (HRM) er både som forskningsfelt og som arbejdsområde i virksomhederne vokset kraftigt i det seneste årti. De menneskelige ressourcer tillægges en stigende betydning i private og offentlige virksomheder. Det gælder specielt i viden- og servicevirksomheder samt andre virksomhedstyper, hvor den konkurrencemæssige position hænger tæt sammen med kvaliteten af af medarbejdere og ledere.

Interesse og opblomstring
Den kraftigt stigende interesse for HRM har også afspejlet sig i en stor vækst i faglitteraturen på området. Nye bøger, tidsskrifter og rapporter udgives i en lind strøm, nye begreber lanceres, nye teorier udformes, og ny værktøjer udbydes på markedet. Det gør det ikke nemmere at få et overblik over HRM-området, snarere tværtimod. Og man må i stigende grad erkende, at der er mange begreber, man ikke kender, personnavne man ikke kan kender, og uddannelsestyper, man ikke har hørt om, men som bl.a. dukker op i ansøgninger.

Videndeling
HR Konsulentuddannelsen (HRK) er med rekord varsel blevet en af de mest efterspurgte uddannelser for ledere og personaleansvarlige, der ønsker sig at være på forkant med udviklingen inden for personaleledelse. Uddannelsen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med personaleområdet. HRK uddannelsen er baseret på spændende kursusdage og e-learning, der samtdig giver deltagerne frihed til fordybelse. Undervisningsformen er den første af sin slags og tager først og fremmest sigte på at imødekomme den personaleansvarliges behov for øjeblikkelig viden, indsigt og overblik over HRM-begreber, værktøjer (herunder erhvervstests), personnavne, uddannelser, organisationer samt samtlige institutionelle forhold, som den personaleansvarlige bør kende.

Teori og begreber
HR Konsulentuddannelsen har en attraktiv generel del, hvori teoretiske og praktiske begreber er defineret og beskrevet. Denne del af uddannelsen er nødt til at favne meget bredt, idet HRM-området som faglig disciplin trækker kraftigt på en række andre adfærdsvidenskaber: organisationsteori, pædagogik, arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold mv.

Eftersom HRM-området har et så forgrenet rodnet i teori og praksis, har det været nødvendigt at trække på et meget stort antal bidragydere til uddannelsen, og således indgår både erhvervspsykologer, jurister, eksperter og fagfolk fra bla. Handelshøjskolen, Universitetet, Ernst & Young, Ray & Berndtson, Oracle, AS3 Human Resources, Advokatfirma Norrbom og Vinding, mfl. i undervisningen.

Man kan læse mere om uddannelsen direkte på www.hrk.se.

HRK tiltrækker nu på fjerde år mere end 250 personaleansvarlige som deltagere. Aktiv Kurser / Probana, som står bag uddannelsen, har dagligt mere end 600 kursister online, og har på denne baggrund investeret i nok den mest avancerede tekniske serverløsning inden for Web Based Training. Pga. den store efterspørgsel starter HRK uddannelsen op fire gange årligt, og der præsenteres også ekstra hold, bla. med mulighed for komprimerede, intensive forløb, der forkorter den ordinære uddannelsesvarighed fra 10 måneder helt ned til 6 måneder.

Pressekontakt


Firma

Probana Business School
Amaliegade 6
1256 København K, Danmark

  +45 45 76 58 58

http://www.probana.com

Modtag nyheder fra Probana Business School på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire