Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/10-04   -   Pressemeddelelse

Stress i systemisk perspektiv

Det er oppe i tiden at være opmærksom på stress, udbrændthed og det, der kan følge heraf, som eksempelvis depression. Vi ser reklamer med fokus på betydningen af sygefravær, og som både indeholder det økonomiske perspektiv og de medmenneskelige faktorer. Rigtig mange virksomheder tager nu deres forholdsregler i forhold til det, man næsten kunne kalde den nye folkesygdom - stress. Nok af selv samme årsag sidder du og læser artikel skrevet af en af underviserne på Stress Management Konsulent uddannelsen - netop fordi du i din hverdag eller fordi I på din arbejdsplads har fokus på stress.

Stress Mangement Uddannelsen fokuserer på de tre overordnede teoretiske tilgang til stress: den biologiske, den psykologiske og den sociologiske tilgang. Men uddannelsen sætter også et nyt og inspirerende fokus på det systemiske perspektiv i stress og stresshåndtering

Det er en del af vores kulturelle arvegods som danskere at tænke, at begivenheder har en isolerbar årsag. Igennem vores skolegang, på vores arbejde, og når vi kommunikerer med andre mennesker, er det en fast del af vores måde at forholde os til verden på, at vi fokuserer på, hvem der gør hvad og hvorfor - på årsager og virkninger, på skyld og ansvar. Eksempelvis vil vi sjældent konstatere, at kopimaskinen er gået i stykker uden samtidig at overveje, hvem der har fået den til at gå i stykker - hvis skyld det er. Denne måde at tænke på kan således siges at være udtryk for en grundlæggende tro på, at det kan lade sig gøre at isolere en begivenheds årsag - "produktionen er faldet, fordi produktionsmedarbejderne ikke kan finde ud af de nye maskiner" etc.

En af grundideerne inden for den systemiske tænkning er imidlertid, at det ikke giver mening at anskue hverken organisationer, individer eller begivenheder som enheder, der kan isoleres. I stedet bør man i henhold til det systemiske perspektiv opfatte dem som en del af et system af faktorer, der gensidigt påvirker hinanden.

Således bliver enhver tilsyneladende årsag-virkningskæde inden for det systemiske perspektiv et udpluk af et større system, der i princippet er uendeligt og påvirkes af så mange faktorer, at det ikke giver mening at tale om årsager og virkninger. I stedet må der tales om sammenhænge. I forlængelse heraf understreger en af den systemiske tankegangs fædre, antropologen Gregory Bateson, at intet fænomen kan forstås ud fra sig selv, men kun i sammenhæng med sin kontekst. Hvad enten der er tale om en organisation, et individ eller en hændelse, må man i henhold til det systemiske perspektiv se et fænomen i sammenhæng med den kontekst eller sammenhæng, det er indlejret i.

Inden for denne tankegang vil man følgelig anskue det ovenfor nævnte eksempel om den faldende produktion på en anden måde. Begivenheden "produktionen er faldet" vil inden for den systemiske tankegang således opfattes som en del af et komplekst system af interagerende faktorer - at produktionsmedarbejderne har problemer med de nye maskiner, vil blot blive betragtet som én af disse faktorer.

Og tilsvarende kan man sætte stress og virksomhedens stresshåndtering i relief. Læs mere om Stress Management Konsulentuddannelsen på www.aktivkurser.dk. Udannelsen har i dag branchens bedste omdømme pga. undervisningen både dækker den videnskabelige, teoretiske og praktisk tilgang til dette spændende læringsområde.

Pressekontakt


Firma

Probana Business School
Amaliegade 6
1256 København K, Danmark

  +45 45 76 58 58

http://www.probana.com

Modtag nyheder fra Probana Business School på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire