Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/08-05   -   Pressemeddelelse

Forandringsledelse er blevet et fag i sig selv.

Der er generel enighed om, at ledernes og medarbejdernes grunduddannelse ikke længere er tilstrækkelig på arbejdsmarkedet, og at der gennem arbejdslivet bør følges op med yderligere komptenceudvikling, inspiration og efteruddannelse. Virksomhedernes største udfordring lige nu er at bygge forandringsparatheden ind i ledelsesstrategierne og skabe organisationer, der både er konkurrencedygtige og attraktive - især attraktive for medarbejderne, da det er dem, der bestemmer virksomhedens effektivitet og fremtidige udvikling.

De fleste virksomheder har i dag rettet opmærksomheden fra drift til udvikling, og derfor oplever vi flere forandringer end nogensinde før. Aktiv Kurser / Probana peger i den forbindelse på vigtigheden af at have ledere, der kan involvere medarbejderne i hele forandringsprocessen, så de ikke føler utryghed og dermed bremser for processen og udviklingen. Videreuddannelse af ledere og personaleansvarlige indenfor HRM og erhvervspsykologi bliver i relation til denne udvikling en nødvendighed for, at danske virksomheder kan forbedre arbejdsmiljøet for deres ansatte og dermed også forblive konkurrencedygtige. Virksomhederne bør lægge større vægt på, at lederne kan kommunikere med medarbejderne og kan formidle virksomhedens budskaber om, hvor man bevæger sig hen, og hvorfor man gør det. Ledere på alle niveauer bør i stadig stigende grad være coaches og konfliktløsere og bør kunne påtage sig rollen som formidlere af virksomhedens værdier og være rollemodeller for den adfærd, der ønskes i virksomheden.

Det er ikke længere den traditionelle leder, som medarbejderne savner og efterspørger, men derimod ledere, der har indsigt i de menneskelige aspekter ved arbejdslivet, og som kan støtte dem i deres egen personlige udvikling. Uden en god leder oplever man sjældent, at en virksomhed får succes, hverken hvad angår forhold som økonomi, effektivitet og image, eller når det drejer sig om faktorer som virksomhedskultur, medarbejdertilfredshed og arbejdsklima. Aktiv Kursr / Probana råder derfor i denne tid virksomhederne til i højere grad at uddanne både mellemledere og direktionen, så de kan følge med udviklingen. Der vil dukke flaskehalse op på arbejdsmarkedet, og den moderne leder skal have indsigt i, hvordan vi mennesker reagerer individuelt og kollektivt på forandringer og hvorfor? Og Hvordan organisationen reagerer.

På Proceskonsulentuddannelsen, PUK - Se www.proceskonsulent.com - får deltagerne en unik tilgang til forandringsledelse, både på personligt og organisatorisk plan. Og både ifm. fusioner, nedskæringer, omstruktureringer, mv.. Uddannelsen har formået på kun 6 måneder at blive en af de igennem tiderne allermest anerkendte blandt topchefer, direktører og ledere i landets største virksomheder, men også store multinationale virksomheder følger uddannelsen. Årsagen er, at undervisningen gøres lettilgængelig og kan følges når og hvor, det passer ind i deltagerens kalender. Kursusdagene henvender sig direkte til ledere og topchefer, og underviserne er topprofessionelle, og forstår at formidle stoffet på ledelsesniveau og belyse de vigtige måder at navigere igennem forandringer, og hvorledese deltagerne kan udvikle sig som ledere og gøre virksomhederne og medarbejderne omstillingsparate.

Læs mere på www.proceskonsulent.com

Pressekontakt


Firma

Probana Business School
Amaliegade 6
1256 København K, Danmark

  +45 45 76 58 58

http://www.probana.com

Modtag nyheder fra Probana Business School på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire