Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/03-13   -   Pressemeddelelse

Målsætning: Slut med sprøjtemidler på offentlige arealer

Regeringens målsætning er, at der slet ikke skal bruges sprøjtemidler på offentlige arealer. Derfor inviterer Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen i samarbejde med Kommunale Park- og Naturforvaltere til tre seminarer med fokus på pleje af kommunale arealer uden sprøjtemidler.

Kommunerne står i disse år over for en betydelig udfordring, fordi invasive plantearter som for eksempel Kæmpe bjørneklo, Japansk pileurt og hybenroser breder sig hastigt. Udfordringen består i at bekæmpe planterne, uden at den nedadgående kurve for brug af sprøjtemidler på kommunale arealer knækker og begynder at stige igen.

- Der er sket et markant fald i brugen af pesticider på kommunernes arealer gennem de seneste år. Nu ser vi et behov for en ekstra indsats for at undgå, at forbruget vil stige igen. Der er behov for, at al faglig viden og gode erfaringer med bekæmpelse af invasive arter uden brug af pesticider bliver præsenteret og når ud til alle, der i kommunalt regi arbejder med problemstillingen, siger agronom Anita Fjelsted fra Miljøstyrelsen.

Erfaringsudveksling er vigtig

Og det kan faktisk i langt de fleste tilfælde godt lade sig gøre at bekæmpe planterne effektivt uden at bruge sprøjtemidler. Det har kommuner over hele landet bevist og gjort sig forskellige erfaringer med, og Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen inviterer nu i samarbejde med Kommunale Park- og Naturforvaltere til tre seminarer, hvor kommunerne kan dele både gode og dårlige erfaringer.

- Dialogen er ekstremt vigtig her. Alle de gode erfaringer, som nogle kommuner har gjort, kan andre lære af. Ved også at dele de dårlige erfaringer kan vi sikre, at de ikke bliver gentaget, siger formanden for foreningen Kommunale Park- og Naturforvaltere, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg.

Hun peger på, at et vigtigt formål med seminarerne også er at få indkredset de tekniske, praktiske og økonomiske barrierer, der er, for at slippe helt af med sprøjtemidlerne i driften af de offentlige arealer.

Nye bekæmpelsesanbefalinger på vej

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen vil på seminarerne også bede kommunerne komme med input til, hvordan staten konkret kan hjælpe kommunerne til at komme i mål med slet ikke at bruge sprøjtemidler.

- Vi arbejder i øjeblikket på at samle viden til at lave nye anbefalinger til bekæmpelse af en række af de mest problematiske invasive plantearter uden brug af sprøjtemidler, og de input, kommunerne kan bidrage med på seminarerne, vil være af stor værdi i den forbindelse, siger biolog Hans Erik Svart fra Naturstyrelsen.

Alle er velkomne på seminarerne

Arrangørerne håber at se en bred skare af deltagere på seminarerne; både personale, der arbejder med pleje af kommunale arealer på strategisk og praktisk niveau, men også lokale ildsjæle, der har gjort et stort arbejde på området og har høstet vigtige erfaringer.

De tre seminarer er blot en del af indsatsen for at reducere forbruget af sprøjtemidler på offentlige arealer, som også omfatter arealer ejet af staten og regionerne, kirkegårde og banearealer.

Seminarerne afholdes i april 2013:
· 10. april i Roskilde
· 18. april i Aalborg
· 19. april i Kolding

Se mere info om seminarerne og meld dig til her: http://parkognatur.dk/index.php?id=22400


Yderligere oplysninger
Specialkonsulent, agronom Anita Fjelsted, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 45 19, e-mail: anfje@mst.dk
Biolog Hans Erik Svart i Naturstyrelsen, tlf. 72 54 28 29, e-mail: hes@nst.dk
Stadsgartner i Aalborg Kirsten Lund Andersen, formand for Kommunale Park- og Naturforvaltere, tlf. 2520 22 50, e-mail: kla-teknik@aalborg.dk

Se den politiske aftale om udfasning af pesticider på offentlige arealer og rapporten Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010.

Find oplysninger om invasive arter på Naturstyrelsens hjemmeside her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/

Relevant information

http://www.parkognatur.dk


Pressekontakt


Firma

Park- og Naturforvalterne
Karen Olsdatters Stræde 6
4000 Roskilde, Danmark

  +4540974444
  +4540974444

http://www.parkognatur.dk

Modtag nyheder fra Park- og Naturforvalterne på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire