Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/12-18   -   Pressemeddelelse

Vejforum 2018: Veje, mennesker og teknologiVej- og trafiksektoren skal udvikles og effektiveres og det handler både om planlægning, anlæg og drift. Vejforum 2018 samler nøglepersoner fra vej- og trafiksektoren, der bl.a. skal diskutere ITS, adfærd og mobilitet.

I dagene 5. og 6. december afholdes vej- og trafiksektorens årlige topmøde, Vejforum, i Nyborg. De 1200 deltagere kan deltage i næsten hundrede delmøder og sessioner. Vigtige temaer bliver mobilitet, adfærd og ITS - Intelligente Transport Systemer.
Målet er at optimere sektorens bidrag til en effektiv og bærerdygtig vejsektor. Vejforums formand, teknisk direktør Eva Kanstrup, Herning Kommune, siger om Vejforum.
- Noget af det helt unikke ved Vejforum er, at vi samler aktørerne fra kommuner, stat, rådgivere, entreprenører og forskningsinstitutioner. Netværket, dialogen og videndelingen er det, der skaber udvikling, kvalitet og bedre løsninger i vej- og trafiksektoren. Og det har vi brug for, lyder budskabet fra Eva Kanstrup.
- Mobilitet og gode forhold for pendlerne er afgørende for et flexibelt arbejdsmarked og for vores velfærd. I de bestræbelser er deltagerne på Vejforum vigtige aktører, siger Eva Kanstrup.
En anden udfordring er, at kommunerne står med et større vedligeholdelses-efterslæb på vejområdet. – Vedligeholdelse handler selvfølgelig om penge og investeringer, men vi har også fokus på nye metoder og nye måder at gøre tingene på. På Vejforum kan vi møde aktører fra ind- og udland, der er foran os selv og kan inspirere os til nye løsninger, vurderer Eva Kanstrup.

Én af arrangørerne bag Vejforum er Vejdirektoratet, og vejdirektør Jens Holmboe fremhæver også det tværgående samarbejde i sektoren.
- Jeg er sikker på, at vi i vejsektoren kan være med til positivt at løse klima- og miljøproblematikkerne og skubbe i den rigtige retning. Vi er gode til at samarbejde på tværs af administrative skel og forskelligheder. Og vi har en interesse i at blive bedre i fællesskab og lære af hinanden. Både på tværs af vejbestyrelser, rådgivere og entreprenører i Danmark, men også med et blik hvad der sker udenfor Danmark, siger Jens Holmboe.
- Det er vigtigt, at Vejforum er et sted, hvor vi effektivt deler viden og skaber gode samarbejdsrelationer på tværs af sektoren, så det kommer os til gavn de øvrige 363 dage på året, siger Jens Holmboe.

FAKTA om Vejforum
Vejforum 2018 afholdes i dagene 5. og 6. december på Hotel Nyborg Strand med 1200 deltagere og et stort og varieret udbud af konferenceindlæg, udstillinger og workshops. Bag Vejforum står disse organisationer:
Asfaltindustrien
Dansk Byggeri
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
IDA Trafik og Byplan
Ingeniøruddannelsernes lærere i vej- og trafikfagene
Kommunalt Entreprenørforum
Kommunal Teknisk Chefforening
Kommunal Vejteknisk Forening
Fagbladet Teknik & Miljø
Fagbladet Trafik & Veje
Trafikgruppen på Aalborg Universitet
Vejdirektoratet
VEJ-EU


Pressen er velkommen til Vejforum 2018, der afholdes på Hotel Nyborg Strand. Find vores pressekontakt her på siden.Relevant information

Læs mere om Vejforum
www.vejforum.dk


Pressekontakt

Carsten Bredahl Nielsen
Udviklingskonsulent
  72170217
  20604831

Firma

VEJFORUM
Guldalderen 12
2640 Hedehusene, Danmark

  72170217

http://www.vejforum.dk

Modtag nyheder fra VEJFORUM på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire