Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/12-14   -   Pressemeddelelse

Vejforum 2014: Hastighed - væsentligste årsag til trafikulykker

Hastighed er den væsentligste årsag til trafikulykker. Det viser en ny rapport, hvor Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har gennemgået 291 alvorlige ulykker, der er sket i perioden siden 2001. Rapporten præsenteres på Vejforum 2014 d. 4. december.

Hastighed er den absolut væsentligste enkelt-synder blandt de faktorer som forårsager trafikulykker. Trafikanternes orientering i trafikken fylder også godt i statistikken. Det er en del af det billede, der tegner sig efter, at Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har gennemgået og analyseret 291 trafikulykker fra kommissionens tematiserede rapporter siden 2001.

Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Sven Krarup Nielsen peger på, hvilken betydning undersøgelsen har for trafiksikkerhedsarbejdet.
"Resultatet er for så vidt ikke overraskende, men det giver vigtig dokumentation for de anbefalinger som vi kan give til trafiksikkerhedsarbejdet. Der er rigtigt meget at hente ved at påvirke trafikanternes adfærd direkte, men det kan ikke gøre det alene. Vi skal også fokusere på indretning af veje og køretøjer som kan være med til at forebygge eller afbøde konsekvenserne af de fejl, trafikanterne laver," siger Svend Krarup Nielsen. Ulykkerne skyldes næsten altid en kombination af flere faktorer. Uopmærksomhed, fejlvurdering, forkert reaktion og spirituspåvirkning er andre årsager.

Manglende selebrug og vejtræer
"Gennemgangen viser, at vi har fokuseret på de rigtige temaer siden 2001, men også at der stadig er et potentiale for at reducere antallet af trafikulykker og antallet af tilskadekomne og dræbte," siger Sven Krarup Nielsen.
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har også set på, hvilke forhold der hyppigst forværrer personskaderne. To af de oftest forekommende forhold er manglende brug af sikkerhedssele og træer i vejkanten. Manglende selebrug forværrer skaderne i mere end hver femte af de undersøgte ulykker, mens vejtræer, stejle grøfter og anden farlig vejudformning forværrer skaderne i hver fjerde ulykke.

Rapporten "Hvorfor sker trafikulykkerne ?" præsenteres på Vejforum 2014 på konferencestedet Nyborg Strand. Her fokuseres bl.a. på ulykkes- og skadesfaktorer og Havarikommissionen giver sine anbefalinger til Færdselssikkerhedskommissionens arbejde.

Relevant information

Læs mere om HVUs nye rapport
http://www.hvu.dk/DA/publikationer/tvaeranalyser/hvorfor/Sider/default.aspx


Pressekontakt


Firma

VEJFORUM
Guldalderen 12
2640 Hedehusene, Danmark

  72170217

http://www.vejforum.dk

Modtag nyheder fra VEJFORUM på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire