Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/07-15   -   Pressemeddelelse

Vejforum 2015: Bedre veje for de samme pengeVejene har afgørende betydning for mobilitet, vækst og velfærd. Og opgaven er at få mere kvalitet og kapacitet på vejene for de samme penge og samtidigt sikre en langsigtet og optimal vedligeholdelse. Det er et af de temaer som Vejforum 2015 har på programmet.

Selvkørende biler, store infrastruktur-projekter, klimatilpasning og asset management er nogle af de mange aktuelle emner som er på dagsordenen, når mere end 1100 repræsentanter fra vejsektoren mødes til Vejforum 2015 i Nyborg. Programmet er nu klar og det afspejler de mange vigtige dagsordner og udfordringer som vejsektoren og infrastrukturområdet står over for.

- Alle velfærdsområder er under pres og det øger selvfølgelig også kravene til vej- og trafikområdet. Vi skal have mere ud af investeringerne i sektoren og sikre, at de investeringer, der foretages er på forkant med den teknologiske udvikling og de digitale muligheder. Det kræver nytænkning i forhold til trafikafvikling, anlæg, drift og borgerkontakt. Det er en del af den nationale dagsorden, som vi vil beskæftige os med på Vejforum 2015, siger Kim Schwartzlose, formand for Vejforum.
Vejforum, der samler både offentlige repræsentanter, rådgiver og entreprenører, afholdes i december i Nyborg.

Pas på værdierne
Ofte skelnes skarpt mellem drifts- og anlægsinvesteringer, når staten og kommunerne skal investere, men det er ikke altid det optimale på lang sigt. Det betyder, at der er et vedligeholdelsesefterslæb og at der er risiko for at vejanlæggene forfalder.

- Vi har sat asset management på dagsordnen på Vejforum, fordi systematisk og langsigtet vedligeholdelse af veje og anden infrastruktur er logisk og et vigtigt redskab til at sikre at vi får mest muligt for pengene. På Vejforum kan vi præsentere de nyeste erfaringer fra Australien, hvor man har lang erfaring og gode resultater med at bruge asset management i vejsektoren, siger Stig Haumann Langsager, Vejforums faggruppe. Målet er bl.a. at flytte fokus fra den årlige budget-dialog om asfalt til et langsigtet perspektiv, hvor der kan optimeres og tænkes i innovative og helhedsorienterede løsninger.

Rekruttering - også på dagsordnen
Branchesamarbejdet Viadania, som fokuserer på rekruttering og kompetenceudvikling i sektoren, er også på dagsordenen på Vejforum. Udgangspunktet er, at der bliver mangel på ingeniører og medarbejdere med de rigtige kompetencer. Målet med Viadania er at synliggøre de spændende job- og karrieremuligheder, der er i sektoren.

Med 54 sessioner og workshops, så rummer Vejforum-programmet en bred vifte af faglige indlæg med den nyeste viden og debatmuligheder om alt fra selvkørende biler til gadelys og klimatilpasning.

FAKTA OM VEJFORUM
Vejforum 2015 afholdes i dagene 2. og 3. december på Hotel Nyborg Strand med forventet mere end 1000 deltagere og et stort og varieret udbud af konferenceindlæg, udstillinger og workshops. Tilmeldingen til konferencen åbner d. 15. september. Bag Vejforum står disse organisationer:

Asfaltindustrien
Byplan, Vej og Trafik, IDA
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Ingeniøruddannelsernes lærere i vej- og trafikfagene
Kommunalteknisk Chefforening
Kommunal Vejteknisk Forening
Teknik & Miljø (fagblad)
Trafik & Veje (fagblad)
Trafikgruppen på Aalborg Universitet
Vejdirektoratet
VEJ-EURelevant information

Læs mere om Vejforum
www.vejforum.dk


Pressekontakt


Firma

VEJFORUM
Guldalderen 12
2640 Hedehusene, Danmark

  72170217

http://www.vejforum.dk

Modtag nyheder fra VEJFORUM på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire