Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/01-11   -   Pressemeddelelse

Ulovligt bly fundet i legetøj

En ny kontrolkampagne har afsløret, at seks ud af 27 stykker elektrisk legetøj indeholder bly i ulovlige mængder i loddematerialet. Desuden blev der fundet et stykke elektrisk legetøj med den ulovlige bromerede flammehæmmer deca-BDE.

- Det er bekymrende, at elektrisk legetøj indeholder bly. Bly og den bromerede flammehæm-mer udgør et miljøproblem, hvis det ikke bliver behandlet rigtigt, når legetøjet er blevet til affald, siger cand. scient. Flemming Hovgaard Jørgensen fra Miljøstyrelsens Kemikaliein-spektion.

Miljøstyrelsen retter både blikket mod importørerne af det elektriske legetøj og forhandlerne. Kemikalieinspektionen i Miljøstyrelsen har lavet kontrollen på relativt billigt elektrisk legetøj i prisklassen 50-100 kroner. Det har man gjort som en del af en fælles europæisk kampagne, da man også i andre EU lande har haft problemer med bly i elektrisk legetøj. I starten af 2011 vil det fælles europæiske netværk omkring gennemførelsen af RoHS kontrollen lave en samlet evaluering af kontrollerne rundt omkring i Europa.

- Kontrollen viser, at for mange importører og producenter ikke overholder lovgivningen, og det er simpelthen ikke godt nok. Det kan og skal de gøre bedre. Og vi holder øje med, at det sker, siger Flemming Hovgaard Jørgensen.

Legetøjet er ikke farligt at lege med, da blyet er i printpladerne inden i legetøjet. Problemet opstår, når legetøjet bliver kasseret. Når elektrisk legetøj skal bortskaffes, skal det ligesom computere og fjernsyn afleveres til den kommunale ordning for elektronik affald. Derfor er det vigtigt, at det elektriske legetøj ikke ryger i skraldespanden.

Miljøstyrelsen har givet påbud til importørerne af det blyholdige legetøj. Legetøjet er nu trukket tilbage fra markedet.

Kontrollen blev udført i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, som undersøgte, om legetøjet levede op til sikkerhedskravene. Styrelsen fandt nogle mindre graverende fejl, og kun et enkelt stykke legetøj passerede ikke testene.

Det elektriske legetøj er bl.a. omfattet af EU's direktiv om begrænsning af import og salg af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer. Det såkaldte RoHS direktiv.

Læs mere om bromerede flammehæmmere her.

Læs mere om bly her.

Relevant information

http://www.mim.dk


Pressekontakt


Firma

Miljøministeriet
Christians Brygge 28, 2.
1559 København V, Danmark

  26 73 10 03
  26 73 10 03


Modtag nyheder fra Miljøministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire