Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/11-02   -   Pressemeddelelse

Opløftende regnskab fra RAMBØLL Informatik A/S

I skoven af røde regnskabstal, der i disse dage fremlægges af en række it- virksomheder, distancerer RAMBØLL Informatik A/S sig ved at fremvise et positivt tredje kvartals regnskab. RAMBØLL Informatik har til dato formået at præstere et overskud på 4,7 mio. kr., baseret på en omsætning på 78 mio. kr. - et resultat virksomheden med rette kan være stolt af.

Det positive resultat for 3. kvartal skal ses i lyset af et ellers svært marked,
hvor global afmatning og svigtende investeringslyst er forhold it- virksomhe-der skal overleve under. Disse forhold er naturligt også gældende for RAMBØLL Informatik. Men hvad har så gjort at netop RAMBØLL Informatik har kunnet fremvise sorte tal? En forklaring er ifølge Thorleif Mortensen, der er administrerende direktør i RAMBØLL Informatik, en kombination af en proaktiv indstilling og markedets stigende efterspørgsel efter stabile leverandører og solide it-løsninger.

Proaktiv indstilling til udviklingen på it-markedet
En proaktiv indstilling til den turbulens, der er på it-markedet gjorde at RAMBØLL Informatik allerede på et tidligt tidspunkt iværksatte en række initiativer, der har forberedt virksomheden på "stormen" og som følge heraf nu har kunne minimere de skader andre it-virksomheder oplever. Initiativerne udmøntede sig i en strategi, hvor målet var at geare virksomheden til at imødekomme markedets udfordringer. Dette skete bl.a. gennem øget fokus på nicheområder og fastholdelse af eksisterende kunder. Denne strategi har, som det fremgår af regnskabet, vist sig fungere.

En stabil leverandør med solide løsninger
En anden klar fordel som RAMBØLL Informatik har i forhold til resten af it- markedet ligger i det faktum at virksomheden er kendetegnet ved at være en stabil leverandør med en vis tyngde. Netop denne type leverandør har været efterspurgt i kølvandet på de sidste års "dot.com" bølge. "Vi oplever en stor efterspørgsel efter stabile leverandører, der kan levere komplekse og solide it-løsninger som os, så det er ingen hemmelighed at det nyder vi nu godt af - både hos eksisterende kunder og ikke mindst hos de nye kunder der melder sig i fremtiden " udtaler Thorleif Mortensen.

Positive forventninger til den nærmeste fremtid
På baggrund af tredje kvartals regnskab har Thorleif Mortensen kun positive forventninger til den nærmeste fremtid: "Set i lyset af en oktober måned som er gået godt forventer vi nu et overskud for året, der ligger i nærheden af de 6 mio. kr.", slutter Thorleif Mortensen optimistisk.

*urevideret

Relevant information

http://www.ramboll-informatik.dk


Pressekontakt


Firma

RAMBØLL Informatik A/S
Teknikerbyen 19
2830 Virum , Danmark

  45 98 84 09
  45 98 84 09

http://www.ramboll-informatik.dk

Modtag nyheder fra RAMBØLL Informatik A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire