Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/02-04   -   Pressemeddelelse

Rambøll Informatik har vokseværk

Rambøll Informatik A/S går ud af 2003 med en tilfredsstillende stigning i resultatet på 25%. Med en omsætning på 110,4 mio. kr. og et overskud på 7,5 mio. kr., går det i den rigtige retning for it-virksomheden, som satser på at vokse 10% i det kommende år.

Med offentliggørelsen af sit årsregnskab for 2003 hersker der ingen tvivl om, at Rambøll Informatik A/S er en af de danske it-leverandører, der står solidt på markedet. Rambøll Informatik A/S gik ud af 2003 med en samlet omsætning på 110,4 mio. kr. og et overskud før skat på 7,5 mio. kr. Resultatet er med en stigning på 25% blevet bedre end forventet, og når man tager den trængte situation på it-markedet igennem 2003 i betragt-ning, må det betegnes som tilfredsstillende.

Forventninger til 2004
Til trods for at markedet stadig er påvirket af en vis tilbageholdenhed, forventer Rambøll Informatik fortsat en positiv udvikling i 2004 og en vækst i omsætningen på minimum 10% i tråd med virksomhedens strategi. Væksten forventes gennemført ved hjælp af et fortsat fokus på salg og markedsføring, fokus på kernekompetencer samt en stram styring af omkostningerne.

"Vi er ved at nå et niveau for resultatet, som er tilfredsstillende og fokuse-rer derfor på en omsætningsvækst på minimum 10% i 2004 og i de kommende år til trods for, at vi forholder os realistisk til markedssituatio-nen", udtaler Administrerende Direktør Thorleif Mortensen. "Vi har kun 3 år på bagen som selvstændigt aktieselskab, så vi har bestemt meget at være stolte af!"

Takket være den vækst, Rambøll Informatik har oplevet igennem de senere år, er der både mulighed for og vilje til at investere i de ressourcer, der er nødvendige for at styrke konkurrencedygtigheden.
Markedet
Hvad angår markedsudsigterne udtrykker Thorleif Mortensen behersket optimisme: "Vi forventer ikke den store markedsvækst, da mange private og offentlige virksomheder stadig mærker efterdønningerne af de seneste års lavkonjunktur, men føler os dog alligevel overbeviste om, at vi vil være i stand til at opnå den indtjening, der er nødvendig for at nå vores mål". Rambøll Informatik A/S
Rambøll Informatik A/S er et datterselskab i Rambøll Gruppen, der efter fusionen med svenske ScandiaConsult (SCC) i april 2003 udgør 4.200 medarbejdere fordelt på mere end 70 kontorer over hele Norden. Rambøll hører dermed til blandt de største rådgivningsfirmaer i Europa. Rambøll Informatik har mere end 15 års erfaring på det danske it-marked og har ca. 140 ansatte. Vi leverer solide løsninger baseret på den nyeste teknologi inden for systemintegration, systemudvikling, e-business, Facility Manage-ment og omsorgssystemer. Ønsker du mere information om Rambøll Informatik, kan du læse mere på www.ramboll-informatik.dk.

Relevant information

http://www.ramboll-informatik.dk


Pressekontakt


Firma

RAMBØLL Informatik A/S
Teknikerbyen 19
2830 Virum , Danmark

  45 98 84 09
  45 98 84 09

http://www.ramboll-informatik.dk

Modtag nyheder fra RAMBØLL Informatik A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire