Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/02-06   -   Pressemeddelelse

Forankring af ansvar er vitalt for succes med centralise-ring af it-driften i staten

Koncern-it enhederne i ministerier og styrelser har brug for entydig og formel opbakning for at kunne skabe de forventede resultater og stordriftsgevinster. Det er en af konklusionerne i den netop udgivne KIT2005-rapport om fremdriften i koncern-it processen i staten.

KIT2005 rapporten, der er baseret på interviews med it-chefer og andre nøglepersoner på tværs af centraladministrationen finder, at koncern-it enheden ved etableringen ofte står i den situation, at der - trods opbakning fra topledelsen - er en vis portion skepsis i resten af organisationen. Derfor er de nye enheder nødt til at vise deres berettigelse gennem konkrete resultater...men:

"Langt hovedparten af de interviewede it-chefer påpeger, at det ikke er muligt at skabe konkrete resultater uden entydig og formel opbakning fra Departementschefen", konstaterer rapporten.

Interviewrækken er gennemført af Center for Digital Forvaltning (CEDI), der efterfølgende har udarbejdet rapporten på foranledning af Rambøll Informatik A/S.

Potentialer kan gå tabt
"Hensigten med koncern-it er centralisering, konsolidering og standardise-ring, for at drage fordel af stordrift. Derfor er det et vigtigt budskab at få ud til forvaltninger, institutioner og ministerier allerede nu, at en tydelig forankring af ansvar og opgaver er vitalt for at sikre, at de store potentialer ikke går tabt eller forsinkes.", udtaler Salgs- og marketingchef Per Selchau fra Rambøll Informatik.
"Vi har stor erfaring med sammenlægning og centralisering af it-systemer og fungerer dagligt som rådgiver for både offentlige og private kunder. Derfor ved vi, at processen kan være svær, og vi vil gerne bidrage med vores synspunkter og viden", slutter Per Selchau fra Rambøll Informatik.

Møderække om KIT2005
Med udgangspunkt i KIT2005-rapporten tilbyder Rambøll Informatik sammen med Center for Digital Forvaltning (CEDI) gennem foråret 2006, alle ministerier og styrelser et rådgivende møde om koncern-it processen.

Ud over KIT2005-rapporten har Rambøll Informatik endvidere fået udarbej-det 10 gode bud på konkrete handlepunkter, der gør det lettere at få succes med koncern-it. En guide til, hvad man kan gøre her-og-nu, for at berede vejen bedst muligt for processen.

For yderligere information kontakt:
Rambøll Informatik A/S
Salgs- og marketingschef Per Selchau
Tlf: 4598 5400

Eller læs mere på:
www.kit2005.dk
www.ramboll-informatik.dk
www.cedi.dk

Om Rambøll Informatik A/S

Rambøll Informatik A/S er et datterselskab i Rambøll Gruppen og har 175 ansatte og mere end 20 års erfaring på det danske it-marked. Vi leverer solide it-løsninger til såvel det offentlige som det private marked, og baseret på den nyeste teknologi tilbyder vi Application Management, applikationsde-sign og -udvikling, systemintegration, drift og vedligehold, Outsourcing og infrastruktur løsninger. Derudover markedsfører vi det kommunale omsorgssystem Rambøll CARE.

Rambøll Gruppen fusionerede i april 2003 med svenske ScandiaConsult (SCC) og udgør 4.200 medarbejdere fordelt på mere end 70 kontorer over hele Norden. Rambøll Gruppen hører dermed til blandt de største rådgiv-ningsfirmaer i Europa

Relevant information

http://www.ramboll-informatik.dk


Pressekontakt


Firma

RAMBØLL Informatik A/S
Teknikerbyen 19
2830 Virum , Danmark

  45 98 84 09
  45 98 84 09

http://www.ramboll-informatik.dk

Modtag nyheder fra RAMBØLL Informatik A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire