Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/02-06   -   Pressemeddelelse

Fortsat flot vækst hos Rambøll Informatik

2005 blev endnu et forrygende år med en omsætningsstigning på 13,5 procent og et solidt resultat på 14,6 mio. kr., hvilket fortsætter den markante vækstkurve Rambøll Informatik har fulgt siden 2003.

Med en omsætning på 168,7 mio. kr. mod 148,7 året før og en overskuds-grad på 8,3 procent overgår Rambøll Informatiks resultater i 2005 atter egne forventninger.

"Selv om resultatet er knapt så stort som i 2004, der var et exceptionelt godt år, er det yderst tilfredsstillende og retningen er klar", siger Administre-rende direktør Thorleif Mortensen. "Vi stiler fortsat mod en omsætning på 300 mio. kr. inden for en kort årrække."

Markante vækst-investeringer
Den målrettede vækststrategi har i 2005 krævet en række investeringer. Rambøll Informatik er flyttet til nyt domicil og har blandt andet bygget helt nye driftsfaciliteter. Dertil kommer en medarbejdertilvækst på 13,3 procent.

Virksomhedens forretningsfokus er uændret på Outsourcing, Systemintegra-tion og Facility Management og derfor har Rambøll Informatik i det forløbne år investeret kraftigt i modning af leveranceapparatet. Det er blandt andet sket ved at uddanne og certificere 30 højt specialiserede PRINCE2 projektle-dere og igangsat implementering af ITIL.

Solid markedsposition
I et marked præget af opkøb og konsolideringer samt fortsat prispres har Rambøll Informatik formået at cementere sin position som leverandør af avancerede, kundetilpassede it-løsninger og samtidig fastholde en fornuftig debiteringsgrad. Årets resultat er skabt dels ved en fortsat god tilgang af nye kunder, dels ved mersalg til eksisterende kunder.

Rambøll Gruppen leverer rekordoverskud i jubilæumsår
Rambøll Informatik er et selvstændigt datterselskab i Rambøll Gruppen, der frigav et imponerende rekordregnskab den 21. februar 2006.
Sammenlagt er Gruppen repræsenteret på mere end 100 kontorer verden over og har i sit 60. år præsteret en omsætningsfremgang på 11% til lidt over 3,5 mia. kr. og et rekordstort driftsresultat på 204 mio. kr., hvilket er en vækst på 15% i forhold til 2004.

###

Rambøll Informatik A/S
Rambøll Informatik A/S er et selskab i Rambøll Gruppen og har 175 ansatte og mere end 20 års erfaring på det danske it-marked. Vi leverer solide it-løsninger til såvel det offentlige som det private marked, og baseret på den nyeste teknologi tilbyder vi Application Management, applikationsdesign og -udvikling, systemintegration, drift og vedligehold, Outsourcing og infra-struktur løsninger. Derudover markedsfører vi det kommunale omsorgssy-stem Rambøll CARE.

Rambøll Gruppen fusionerede i april 2003 med svenske ScandiaConsult (SCC) og udgør 4.200 medarbejdere. Rambøll Gruppen hører dermed til blandt de største rådgivningsfirmaer i Europa.

Relevant information

http://www.ramboll-informatik.dk


Pressekontakt


Firma

RAMBØLL Informatik A/S
Teknikerbyen 19
2830 Virum , Danmark

  45 98 84 09
  45 98 84 09

http://www.ramboll-informatik.dk

Modtag nyheder fra RAMBØLL Informatik A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire