Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/03-06   -   Pressemeddelelse

Fagsystemerne æder gevinsten ved koncern-it

Målet med koncern-it bør være besparelser og stordriftsgevinst ved at indføre 100 % centralisering og standardisering af it-systemerne, men sådan er det desværre ikke altid i virkelighedens verden.

I virkeligheden driver forvaltningerne fortsat et stort antal fag- og specialsy-stemer sideløbende med de centraliserede administrative it-systemer. Når ansvaret for fagsystemerne således får lov at forblive decentralt placeret, løber omkostningerne til separat drift, indkøb, vedligehold og udvikling uforholdsmæssigt op og risikerer at æde den øvrige centraliseringsgevinst.

Fagsystemerne er ikke så unikke som forvaltningerne tror

"I mange forvaltninger tror den lokale it-afdeling fejlagtigt, at netop deres fagsystemer - det være sig tilskudsadministrationssystemer, indberetnings-systemer eller registreringssystemer - er af så speciel karakter, at de er nødsaget til at bibeholde dem i eget regi. Men fagsystemer har mange fælles elementer og er slet ikke så unikke, som forvaltningerne tror", udtaler Salgs- og marketingchef Per Selchau fra Rambøll Informatik og fortsætter:
"Allerede på kort sigt er der tabt mange penge ved at undlade at medtage fagsystemerne under den fælles forvaltning i koncern-it enheden, og når man på længere sigt ønsker at understøtte forretningen med en fleksibel serviceorienteret arkitektur, benchmarkværdier og best practice-komponent- biblioteker, så er decentrale fagsystemer decideret hæmmende for udviklingen. "

Bryd vanetænkningen

Et fagsystem fødes traditionelt, fordi behovet opstår afledt af forvaltnings-praksis og lovgivning. Men ved at bryde vanetænkningen og centralt indarbejde best practice-komponenter for forvaltningspraksis kan fagsyste-merne omvendt blive en stor hjælp i lovgivningsarbejdet. Synergieffekten mellem fagsystem, forvaltningspraksis og lovgrundlag opstår dog udeluk-kende, hvis man fra centralt hold styrer udviklingen.
"Koncern-it er godt på vej og har taget de grundlæggende centraliserende skridt, der giver de umiddelbare kontante stordriftsgevinster, men derfra og til fuld it-governance med styring gennem roller, politikker, best practice-processer og -metoder er der endnu et stykke vej - og dertil når man aldrig med 'løsgængersystemer'", tilføjer Per Selchau.

Sæt fokus på potentialer

Rambøll Informatik udgav i februar i år KIT2005 rapporten om koncern-it i staten. Rapporten er udarbejdet af Center for Digital Forvaltning (CEDI) og sætter fokus på status og fremdrift af koncern-it processen i forvaltninger og styrelser.
"I kølvandet af rapporten har vores konsulenter afholdt møder med offentlige beslutningstagere, og vi er blevet bekræftet i, at fagsystemerne endnu ikke er sat på den generelle koncern-it dagsorden", siger Per Selchau.
"Vi har stor erfaring med sammenlægning og centralisering af it-systemer og fungerer dagligt som rådgiver for både offentlige og private kunder, så vi ved udmærket, at processen kan være svær. Vi vil derfor gerne bidrage med vores synspunkter og viden", siger Per Selchau og slutter, "derfor er det et vigtigt budskab at få ud til forvaltninger, institutioner og ministerier allerede nu, at en tydelig forankring af ansvar og opgaver i driften af fagsystemerne er vitalt for at sikre, at de store potentialer ikke går tabt eller forsinkes".

Læs mere på:
www.kit2005.dk
www.ramboll-informatik.dk
www.cedi.dk

Rambøll Informatik A/S
Rambøll Informatik A/S er et datterselskab i Rambøll Gruppen og har 175 ansatte og mere end 20 års erfaring på det danske it-marked. Vi leverer solide it-løsninger til såvel det offentlige som det private marked, og baseret på den nyeste teknologi tilbyder vi Application Management, applikationsde-sign og -udvikling, systemintegration, drift og vedligehold, Outsourcing og infrastruktur løsninger. Derudover markedsfører vi det kommunale omsorgssystem Rambøll CARE.

Rambøll Gruppen udgør 4.200 medarbejdere fordelt på mere end 70 kontorer over hele Norden og hører dermed til blandt de største rådgivnings-firmaer i Europa.

Relevant information

http://www.ramboll-informatik.dk


Pressekontakt


Firma

RAMBØLL Informatik A/S
Teknikerbyen 19
2830 Virum , Danmark

  45 98 84 09
  45 98 84 09

http://www.ramboll-informatik.dk

Modtag nyheder fra RAMBØLL Informatik A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire