Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/02-02   -   Pressemeddelelse

RAMBØLL Informatik A/S fordobler sit resultat

RAMBØLL Informatik A/S har mere end fordoblet sit resultat og kommer i år ud med et overskud på 3,1 millioner. Resultatet er skabt på basis af en omsætning på 105 millioner, en rettidig organisationstilpasning og et vellykket forretnings- fokus i året, der gik. Det positive resultat forventes fordoblet igen i 2002.

Organisationstilpasning
RAMBØLL Informatik A/S, der udvikler og leverer systemløsninger og konsulent-ydelser til nogle af Danmarks største virksomheder, har tidligt formået at tilpasse sin organisation og har gennemført en fokusering på virksomhedens lønsomme ydelser. At RAMBØLL Informatik A/S har været forudseende og forberedt har været en vigtig faktor for det positive resultat. "Vi har allerede siden starten af 1999 arbejdet med at trimme vores virksomhed og organisation. Dette har betydet, at vi har været forberedt og har kunnet klare os pænt trods den turbulens, der har været i markedet," udtaler Administrerende direktør, Thorleif Mortensen.

Det rette forretningsfokus
Udover organisationstilpasningen har vigtige satsninger inden for RAMBØLL Informatiks salg af omsorgssystemet CARE, Facility Management samt systeminte-grationsydelser haft indflydelse på det positive resultatet. RAMBØLL Informatik er i dag førende på det kommunale marked, når det gælder omsorgsystemer, og med et stadigt stigende salg i 2001 betyder det, at systemet i dag er implementeret i en lang række af landets kommuner.

Et øget behov for outsourcing af driftsopgaver, har endvidere betydet en markant stigning i efterspørgslen efter RAMBØLL Informatiks Facility Management-ydelser. "Facility Management er et område, der er i stadig vækst. Mange af vores kunder kræver høj driftsstabilitet og en velorganiseret service. Her står vi godt i dag, og det vil også være et af vores indsatsområder i fremtiden," vurderer Thorleif Mortensen. Også RAMBØLL Informatiks kernekompetencer inden for systemudvikling og -integration har oplevet en stigende efterspørgsel. "Vi har især oplevet at vores kunder har behov for at få renoveret og integreret eksisterende systemer, men også nyudviklede systemer med snitflader til internettet har været efterspurgt," fortæller Thorleif Mortensen.

Forventning om endnu en fordobling af resultatet i 2002

Med det positive resultat, organisationstilpasningen og det rette forretningsfokus er Thorleif Mortensen overbevist om, at RAMBØLL Informatik er på rette vej og ser derfor positivt på fremtiden. "Vi forventer, at omsætningen vil vokse med 5-10%, og at vi med det nuværende forretningsfokus er i stand til at fordoble vores nuværende resultat i 2002," slutter Thorleif Mortensen optimistisk.

Læs regnskabstallene på RAMBØLL Informatiks webadresseRelevant information

http://www.ramboll-informatik.dk


Pressekontakt


Firma

RAMBØLL Informatik A/S
Teknikerbyen 19
2830 Virum , Danmark

  45 98 84 09
  45 98 84 09

http://www.ramboll-informatik.dk

Modtag nyheder fra RAMBØLL Informatik A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire