Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/09-03   -   Pressemeddelelse

Forsøgsdyr er ofre for dobbeltmoral

Dansk lovgivning beskytter ikke de tusindvis af dyr, der hvert år anvendes til forsøg i Danmark. Lovgivningen forbyder mishandling af privatejede dyr, men tillader samme lidelse i et forsøgsinstitut. Forsøgsdyrenes Værn sætter med en ny kampagne fokus på den dobbeltmoral, der præger lovgivningen.

- I Danmark vil vi gerne bryste os af at have en god dyreværnslovgivning, men når det gælder forsøgsdyr, så svigter vi. Hvis der overhovedet findes moral på det område, så er det dobbeltmoral. Det vil vi gerne gøre opmærksom på. De færreste ved, hvad forsøgsdyrene reelt udsættes for, siger direktør Bente Lakjer fra Forsøgsdyrenes Værn.

I en ny kampagne vil Foreningen blandt andet sætte fokus på tre områder, hvor lovgivningen halter:

A. Dansk lov siger, at det er strafbart at udsætte dyr i private hjem for smerter, angst, stress og andre lidelser. Men når forsøgsdyr hver dag udsættes for nøjagtig de samme lidelser, takserer lovgivningen det anderledes.

B. Dyreforsøg foregår skjult for offentligheden i Danmark - i modsætning til for eksempel Sverige. Det er et af de få områder herhjemme, hvor Lov Om Offentlighed i Forvaltningen stort set er sat ud af kraft. Det betyder, at offentligheden ikke kan få reel indsigt i, hvad forsøgsdyr udsættes for eller få indsigt i den kontrol, Justitsministeriets Dyreforsøgstilsyn udøver - eller måske netop ikke udøver.

C. Mens flere europæiske lande hvert år sætter penge af til forskning i alternativer til dyreforsøg, så afsættes der ikke én krone i Danmark. Det er ikke lovligt at anvende forsøgsdyr, hvis der findes alternative metoder, men regeringen gør intet aktivt for at sætte skub i udviklingen af disse metoder og dermed begrænse brugen af forsøgsdyr.

Forsøgsdyrenes Værns kampagne "Dødtræt af dobbeltmoral?" er et led i en international kampagne under samme parole. Den kører i efteråret i busserne, ved busstoppesteder, i avisannoncer, som radiospots samt på internetadressen: www.dobbeltmoral.dk.
I forbindelse med kampagnen har Forsøgsdyrenes Værn sendt en opfordring til Folketingets medlemmer om at sætte fokus på forsøgsdyrenes velfærd og retsstilling og årligt at afsætte en stor sum penge til forskning i og udvikling af alternative metoder til dyreforsøg.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Bente Lakjer, Forsøgsdyrenes Værn, Øster Søgade 32, 1357 Kbh. K., tlf. 3332 0016.

FAKTA
I 2001 blev der officielt brugt 358.066 dyr til forsøg. Tallet er stigende og reelt endnu højere. Mange danske virksomheder vælger for eksempel at få foretaget deres forsøg i udlandet.

Der findes mange alternativer til dyreforsøg for eksempel computer- og matematiske modeller, celle-, vævs- og organkulturer, epidemiologiske undersøgelser og kliniske studier. Ofte giver alternativerne bedre og mere præcise resultater.

Relevant information

http://www.forsoegsdyrenes-vaern.dk


Pressekontakt


Firma

Forsøgsdyrenes Værn
Øster Søgade 32
1357 København K, Danmark

  33320016
  33320016

http://www.forsoegsdyrenes-vaern.dk

Modtag nyheder fra Forsøgsdyrenes Værn på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire