Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/09-12   -   Pressemeddelelse

Sundhed som fælles opgave

Ny bog præsenterer for første gang et samfundsvidenskabeligt og humanistisk alternativ til den dominerende forståelse af sundhedsfremme i Danmark. "Strategier for integreret" sundhedsfremme hiver tæppet væk under den KRAM baserede sundhedsfremmepolitik, der fokuserer alt for snævert på individuel adfærd og argumenterer for at bekæmpelse af social ulighed og dårlig arbejdsmiljø skal i centrum for sundhedspolitikken.

Der er et behov for en bedre formidling af de kommunale forebyggelses- og sundhedstiltag, der adresserer social ulighed i sundhed. Kommunerne efterspørger også kvalificering af andre initiativer og metoder til at imødegå problemstillinger om social ulighed og sundhed. Og forskningsmæssigt er der et behov for at kvalificere sundhedsfremmemetoder og -perspektiver.

"Strategier for integreret sundhedsfremme" samler viden om integrerede sundhedsfremmeindsatser og reflekterer over, hvordan kommunerne i samarbejde med diverse netværk kan udforme og støtte lokale indsatser over for ulighed i sundhed efter disse erfaringer og koncepter.

Bogen omhandler de processer, tilgange og strategier, der har betydning for, at kommunal sundhedsfremme i praksis kan være en reel fælles opgave mellem borgere, professionelle, kommunale og civile aktører.

Charlotte Bech Lau er ph.d.-studerende ved Center for Sundhedsfremmeforskning. Jesper Holm er lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. John Andersen er professor i byudvikling og empowerment ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Betina Dybbroe er lektor, ph.d., og centerleder ved Center for Sundhedsfremmeforskning. Alle er fra Roskilde Universitet.

Strategier for integreret sundhedsfremme
Af Charlotte Bech Lau, Jesper Holm, John Andersen og Betina Dybbroe
77 sider · 85,50 kr.
ISBN: 978-87-786-7392-3
1. udgave 2012
Roskilde Universitetsforlag
Udkommer som e-bog


Relevant information

http://www.ruforlag.dk


Pressekontakt


Firma

Roskilde Universitetsforlag
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg , Danmark

  38153882
  38153882

http://www.ruforlag.dk

Modtag nyheder fra Roskilde Universitetsforlag på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire