Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/08-13   -   Pressemeddelelse

Hvem har problemer: Drengene eller skolen?

Medier og politikere har udpeget drenge som de nye tabere i uddannelsessystemet. Det sker med henvisning til, at drenge klarer sig dårligere end piger med hensyn til karakterer, og at færre drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. Men debatten om 'drenge som tabere' bygger ofte på fordrejede tal og forenklede påstande.

Ny bog forsøger at komme bagom de stereotype fortællinger om drenges forhold i uddannelsessystemet. Bogen bidrager til at nuancere og kvalificere debatten med ud-gangspunkt i aktuel forskning omkring drenge, primært i ungdomsuddannelserne.

Afsættet for Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne er en kritisk holdning til dele af uddannelsesforskningen, til me-diedebatten og til politikeres fokus på 'drengeproblemet'.

Giver det overhovedet mening at tale om et særligt 'drengepro-blem' i uddannelsessystemet?

Antologien giver et overblik over drengedebattens historiske ud-vikling og over forskellige teoretiske forståelser af mænd og ma-skuliniteter. Desuden kaster forfatterne et kritisk lys over det stati-stiske grundlag for at se drenge som 'tabere'.

Med udgangspunkt i den aktuelle danske forskning på området behandler forfatterne forskellige grupper af drenges vilkår og van-skeligheder i ungdomsuddannelserne og belyser således køn og maskulinitet i det almene gymnasium, i de erhvervsgymnasiale uddannelser, på handelsskoler og tekniske skoler.

Endvidere belyses drenges overgang til videregående uddannel-ser, drenge fra etniske minoriteter og såkaldt sårbare drenge.

Ønskes interview med redaktør Christian Helms Jørgensen kan han kontaktes på: cjhj@ruc.dk - Tlf. 4674 2923

For anmeldereksemplar, kontakt Poul Kragh Jensen: pj@samfundslitteratur.dk

Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne
Af Christian Helms Jørgensen
283 sider · 295 kr.
ISBN: 978-87-7867-397-8

Udkommer 15. august


Relevant information

http://www.ruforlag.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Roskilde Universitetsforlag
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg , Danmark

  38153882
  38153882

http://www.ruforlag.dk

Modtag nyheder fra Roskilde Universitetsforlag på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire