Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/03-14   -   Pressemeddelelse

Når ordblindhed forveksles med dumhed

"Jeg fandt ud af, at hvis jeg blev sur eller gik lidt på tværs, så lod læreren mig sidde. Og så fik jeg at vide, at jeg aldrig ville blive til noget." - Amanda, 23 år, ordblind. Det skaber ofte en negativ selvforståelse og tilbagevendende personlige nederlag når unge ordblinde har læringsmæssige udfordringer i grundskolen. Nye bog sætter fokus på ordblindeefterskolers betydning for de unge.

Når ordblindhed forveksles med lav intelligens kan det have store konsekvenser for den unge ordblindes identitet og udvikling, ikke blot gennem uddannelsessystemet, men også for deres videre liv.

Forfatterne Thilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen skildrer på unik vis disse udfordringer ved at tage udgangspunkt i unge ordblindes egne fortællinger om det at være ung og ordblind. Gennem de unges ordblindes perspektiv beskrives problemstillingerne de møder, både i overgangen fra almindelig grundskole til en ordblindeefterskole og derfra videre i uddannelsessystemet.

5-7 % af den danske befolkning er ordblind, noget der ikke bare er en udfordring for den enkelte, men også for uddannelsessystemet som skal håndtere udfordringen og ruste hovedparten af de unge til at tage en uddannelse. Et vendepunkt for de unge ordblinde er ofte ordblindeefterskoler, som retter sig mod unge med læse- og skrivevanskeligheder. Forfatterne undersøger, hvilken betydning sådanne efterskoler har for de unges personlige, sociale og faglige udvikling.

Samtidig åbner forfatterne op for diskussionen om betydningen af sociale, personlige og faglige strukturer, der muliggør læring i en undervisningskontekst og på hvilke måder de unge ordblinde er inkluderet i et læringsfællesskab og hvilke konsekvenser der følger når de ekskluderes af læringsfællesskabet.

Bogen er en bearbejdning af forskningsrapporten "Efterskolernes betydning for unge ordblindes liv og uddannelse" (Juul, Brahe og Hansen 2013).

Ung og ordblind
- Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse
Af Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen
225 sider · 199 kr.
ISBN: 9788778674104
1. udgave 2014
Roskilde Universitetsforlag

Anmeldereksemplarer af bogen kan rekvireres ved henvendelse til pj@samfundslitteratur.dk


Relevant information

Læs mere om bogen her
http://ruforlag.dk/Visning-af-titel.244.0.html?&cHash=709b81eac69d0c0d75fb4342df8f11b8&ean=9788778674104


Billeder


Pressekontakt

Poul Kragh Jensen
PR- og marketingkonsulent
  4422 3882

Firma

Roskilde Universitetsforlag
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg , Danmark

  38153882
  38153882

http://www.ruforlag.dk

Modtag nyheder fra Roskilde Universitetsforlag på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire