Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/04-17   -   Pressemeddelelse

Fokus på Sexologi og Parterapi i Sundhedshuset Viborg.

Torsdag d. 27. april kl. 18.00-20.00, gæster Sexolog og Parterapeut Yazmin Fox Eisen, Sundhedshuset Viborg. Aftenen er Gratis. Yazmin Fox er indehaver af Sexologiskolen Århus og København, og fortæller denne aften om, hvad det vil sige at være en moderne sexolog og parterapeut. Hun vil fortælle om uddannelserne på Sexologiskolen. Sexolog og Parterapeut, der hver varer 1 1/2 år og er på 13 moduler á 3 dage (fre.-søn.) og de 5 Specialistuddannelser på hvert ½ år, med 4 moduler.

Sexologiskolen uddanner årligt ca. 50 terapeuter, fra hele landet. Ansøgerne er både fra sundhedssektoren, jordemødre, sygeplejesker, psykologer, ergoterapeuter etc. men også lærere, socialpædagoger el. elever med helt anden baggrund som bankassistent el. sælger.
Fælles for alle er dog, den store interesse for at arbejde med mennesket - med fokus på kærlighed, intimitet og relation. Livsvitale og vigtige områder, ingen af os en født med en manual på!

Yazmin Fox Eisen er født i Sønderjylland, opvokset i Givskud og Vejle. Hun er uddannet i almen- og kliniks sexologi på Gøteborg Universitet, hvor hun også har fungeret som gæstelærer, samt undervist på Jordemoderskolen, været områdeansvarlig for "Sex og Samliv" på Sundhed.dk. Hun er uddannet Prep- og Kiffleder fra Familieskolen i København, samt NLP Business Practitioner.
Yazmin har også en lang uddannelse indenfor østens traditionelle sexologi, Tantra, samt yoga, ayurveda og meditation.
Hun har arbejdet, undervist og haft klienter, indenfor området i mere 24 år. Startede i 2009 Sexologiskolen, som i år kører sit 32. hold.
Privat er Yazmin gift og har to børn og to bonusbørn.

Unik for Sexologiskolen er det bevidste afsæt i de to V' er, Videnskab og Visdom.
Uddannelserne repræsenterer både de videnskabelige områder med moderne videnskab og forskning indenfor moderne kliniks sexologi og psykologi - og kombineres med Østens traditionelle Sexologi Tantra, hvor livsstil, døgnrytmer, den søvn vi før el. ikke får, den gode mad vi spiser el. ikke spiser, til syvende og sidst har stor indvirkning på vores udstråling, lystfølelse og sågar fertilitet. På Sexologiskolen går samtlige 7 uddannelser hånd i hånd med både videnskab og visdom.

Torsdag d. 27. april kan du høre Yazmin Fortælle om udviklingen indenfor moderne sexologi og parterapi igennem de sidste 20 år, og hun vil fortælle om, hvad man lærer på uddannelserne, om adgangskrav, hvad du efterfølgende kan bruge uddannelserne til etc. Der vil være god plads til spørgsmål fra tilhørerne under hele foredraget.

Tilstede torsdag er også de to dygtige Sexologer & Parterapeuter Freya Chalotte Holm og Bianca Sørensen, som begge har fast klinik i Sundhedshuset i Viborg. Man kan ligeledes stille spørgsmål til Bianca og Freya, under Introen.

Her er lidt om Freya:
Freya Chalotte Holm, født i 1969. For Freya har det enkelte menneske altid været i centrum, både i hendes karriere indenfor HR, og i hendes selvstændige hverv som Sexolog, Parterapeut og Massageterapeut.
Freya har valgt at hjælpe par gennem parlivets udfordringer, og herudover er det både kvinder og mænd, som fylder kalenderen op. Der kommer mange kvinder på klinikken og noget af det, Freya ofte hjælper med er f.eks. manglende lyst, overskredne grænser og traumatiske oplevelser, der slukker for sexlysten, kræftramte unge kvinder, som har brug for samtale og omsorgsfuld massage.
Faktisk oplever Freya, at kombinationen af samtaleterapi og kropsterapi er særdeles værdifuldt til stort set alle psykiske og følelsesmæssige udfordringer i livet. Freya åbnede klinikken i 2011 og har haft til huse i Toldboden 1 siden efteråret 2014 - læs mere om Freya på www.freyachalotte.dk

Lidt om Bianca:
Bianca Sørensen, født i 1976. Bianca arbejder som socialrådgiver og er desuden uddannet sexolog, parterapeut og ICF Coach. Arbejdet i psykiatrien og som misbrugskonsulent har gjort Bianca opmærksom på, hvor vigtig det er at tale om den sunde seksualitet - og hvor nedprioriteret det også er.

Det giver store udfordringer for både parret og den individuelle. Samtidig lever vi i et præstationssamfund, hvilket gør, at vi ofte glemmer at fokusere på det intime og det nære i hverdagen - og derfor glider mange par fra hinanden. En tryg og ærlig kommunikation mellem mennesker er ofte den bedste hjælp, for at undgå unødvendige bekymringer og fantasier i dagligdagen. Få mærket efter, hvad der er vigtigt og turde stå ved egne behov uden frygten for at blive afvist. Herefter bliver det langt lettere at forventningsafstemme i parforholdet. Bianca åbnede sin klinik i sommeren 2016 og har til huse i Toldboden 1. Læs mere om Bianca på www.biancasoerensen.dk

Aftenen er Gratis.
Du kan tilmelde dig her, el. blot tage chancen og kikke forbi.
Pressen er også velkommen.
Ansøgningsskema kan rekvireres på: info@sexologiskolen.dk

Pressekontakt

Yazmin Fox
Sexolog
  +45 2670 5577

Firma

Sexologiskolen
Gunløgsgade 1
2300 København S., Danmark

  +45 70 26 55 77

http://www.sexologiskolen.dk

Modtag nyheder fra Sexologiskolen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire