Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/08-08   -   Pressemeddelelse

Nu kan du minimere gyllelugten så din nabo irriteres ikke ved stanken

Hvad gør man, når man ikke længere kan klare lugten i bageriet? For det meste får man at vide, at man jo blot kan forlade stedet. Men hvis det nu ikke er bageriet, der gi'r problemer, men derimod stanken ude på landet -skal man så forlade hus og hjem?

Findes der overhovedet et effektivt middel mod dette problem, eller er det noget, som beboerne i landzonerne må leve med? På trods af vandmiljøplaner og kommunale tilsyn ser det umiddelbart ikke ud til, at problemerne er blevet mindre gennem de seneste år. Folk klager jo stadig med jævne mellemrum over lugten af gylle. Endvidere er der, ifølge Kommunernes Miljøtilsyn, stadig generelt for store problemer mht til manglende flydelag på gylletanke, hvilket bl.a. er medvirkende til, at det stadig lugter på landet.

Hvordan kan man løse problemerne?
Der er sikkert mange, som vil vove den påstand, at problemerne aldrig vil løses pga økonomiske interesser. Men ifølge produktchef Karl Erik Molbech fra firmaet Brøste A/S FarmCare, så er sagen den, at landmændene faktisk kan tjene flere penge ved at anvende firmaets produkt Viscolight.

Såvel professionelle landmænd som maskinstationer har i flere år anvendt Viscolight, som er et gylletilsætningsmiddel. Produktet har i dokumenterede forsøg vist sig at kunne etablere et kraftigt og stabilt flydelag på ganske kort tid. I forsøgene er der udover produktets effektivitet også indregnet omkostninger for produktets anvendelse. Derfor er Viscolight det eneste produkt på markedet, som giver et positivt økonomisk overskud.

Viscolight slår tre fluer i ét smæk!
Landmanden kan altså slå flere fluer i ét smæk ved at anvende vores produkt, fastslår Karl Erik Molbech. For det første kan han tjene flere penge. Dernæst efterkommer han myndighedernes krav om fast flydelag på gylletanken. Og sidst, men ikke mindst så opnås et bedre miljø, hvor åer og vandløb ikke forurenes af ammoniakdampe, ligesom der utvivlsomt vil opstå et bedre forhold til naboerne, idet lugtgenerne minimeres.

Det sagde journalisten:
-"FØJ", råbte journalisten og skar en voldsom grimasse - "det stinker ganske forfærdeligt". Han havde netop lugtet til en gylletank, som ikke var tilsat Viscolight. Derpå skulle han lugte til en anden tank, hvor der var tilsat Viscolight. Journalisten nærmede sig forsigtigt gylletanken, tog mod til sig og snuste. Med overraskelsen malet i ansigtet udbrød han: "Jamen det lugter jo næsten ikke"!

Det siger miljømyndighederne:
-"Efter de positive erfaringer med Viscolight har vi besluttet, at andre landbrug, der måtte ønske det, også vil kunne få tilladelse til at bruge produktet i stedet for at etablere overdækning på deres gylletanke".

Det siger landmanden:
-"For at leve op til miljømyndighedernes krav om at have et tæt flydelag på tankene, anvender jeg Viscolight, hvilket har givet et bedre flydelag, samt en meget lettere håndtering".
-"Alt taget i betragtning, så er Viscolight efter min mening den absolut bedste og billigste løsning til effektivt gyllehåndtering".

Relevant information

http://www.broste.com


Billeder


Pressekontakt


Firma

Brøste A/S FarmCare
Lundtoftegårdsvej 95
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  45263333
  45263333

http://www.broste.com

Modtag nyheder fra Brøste A/S FarmCare på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire