Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/08-08   -   Pressemeddelelse

E-Kontrol viser større tilvækst, færre foderdage, lavere dødelighed og mindre lugt med Feed Add-S

E-kontrollen taler sit tydelige sprog
Gedigen og professionel svineproduktion kommer som oftest til udtryk via de produktionsresultater, der bliver indikeret gennem E-kontrollen.


Danske svineproducenter tilbydes mange nye produkter og blandinger til smågrise. Derfor er det relevant, at få produktionsværdien belyst for at kunne vurdere det økonomiske udbytte. Hos Anders Rahbek har man i en periode anvendt foderadditivet Feed Add-S fra Brøste A/S FarmCare, der indeholder planteekstrakter på bærestof. Effekten bliver primært målt på baggrund af daglig tilvækst og foderudnyttelse. Desuden er sygdomsbehandlinger og dødelighed vigtige parametre, der er med til at karakterisere management og svineproduktion.

Anders Rahbek er ejer af to svinebesætninger i Frølund ved Herning. På den ene af gårdene, Frølundgård, har man placeret en smågriseproduktion, og her køber man 8 kg grise til indsættelse -i alt cirka 12.000 smågrise årligt fra én besætning. Efter indsættelsen af grisene bliver de kønssorteret, hvorefter sogrisene ved 40 kg bliver flyttet til Anders Rahbeks anden gård, Nørregård, mens den sidste halvdel forbliver på Frølundgård.

Uensartede smågrise
-Inden vi begyndte at anvende Feed Add-S, havde vi nogle utrivelige, ujævne og tilbagestående grise, der ikke udviklede sig efter den strategi, som vi havde lagt, fortæller Anders Rahbek. Nogle af grisene var så dårlige, at vi var nødt til at aflive dem. Derimod når vi i dag ser tilbage på produktionsresultaterne i vores svineproduktion, kan vi via vores E-kontrol se, at dødeligheden er markant faldende.

Gyllen lugter mindre
-Som en sidegevinst har vi herudover kunnet konstatere færre lugtgener fra gyllen, hvilket skyldes, at der bliver bundet mere ammonium. I den forbindelse viser de nyeste analyseattester også, at vi har cirka et kg N mere per ton gylle i vores lagertanke.

Den første E-kontrol
I oktober 2007 startede Anders Rahbek med at anvende Feed Add-S til smågrisene og slagtesvinene. Med en indgangsvægt på 8,3 kg og en afgangsvægt på 47,7 kg betød anvendelsen af Feed Add-S større tilvækst, færre foderdage og lavere dødelighed. Det samme har gjort sig gældende for slagtesvinene. Den halvårlige Ekontrol indikerer positive resultater for Anders Rahbeks besætninger.

Fra oktober 2007 og frem til 31. marts 2008 er smågrisenes afgangsvægt forøget med 4 kg, mens foderforbruget er steget fra 78 FEsv til 80 FEsv. Antal foderdage er faldet med fire fra 61 til 57 dage, og dødeligheden er faldet fra 1,2 procent til 0,8 procent. For slagtesvinene fortæller E-kontrollen i samme periode, at foderforbruget faldt fra 184 FEsv til 171 FEsv. Foderdagene faldt fra 67 dage til 60 dage og dødeligheden fra 3,6 procent til 2,2 procent. For smågrise plus slagtesvin er foderforbruget faldet fra 264 FEsv til 256 FEsv. Foderdagene er faldet fra 128 dage til 119 dage, og dødeligheden er faldet fra 4,3 procent til 2,4 procent.

Den anden E-kontrol
-Efter udarbejdelsen af den første E-kontrol planlagde vi, at vi hen mod anden E-kontrol kun ville give smågrisene Feed Add-S for at se, hvordan udviklingen herefter ville se ud i slagtesvineenheden, fortæller Anders Rahbek. I perioden fra den 1. april til den 30. juni viste det sig, at den daglige tilvækst var faldet en smule, mens foder per kg tilvækst var faldet yderligere med 0,11. Endvidere var dødeligheden igen faldet med 0,2 procent sammenlignet med første kvartal af 2008.
-For os er der ingen tvivl om, at vi fortsat vil anvende Feed Add-S til vores smågrise. Men vi vil afvente de nye tal, der kan relateres til slagtesvineenheden og lade disse afgøre, hvorvidt vi fortsat vil anvende produktet her, konkluderer Anders Rahbek.

-På sygdomsområdet har vi også kunnet konstatere, at vi ikke har haft udbrud af AP2 i den periode, hvor vi har anvendt produktet. Det skyldes sikkert ikke produktet alene, men også de arbejdsrutiner, vi anvender. Hos smågrisene medicinerer vi en sjælden gang, mens vi aldrig mærker AP2 hos slagtesvinene.
-I vores arbejdsrutiner er det selvfølgelig en for-del for os, at vi med færre foderdage får staldene tømt noget før, end vi var vant til tidligere. I dag har vi cirka 10 dage, hvor staldene kører i tomgang, hvor der ikke er dyr, og hvor staldene kan stå og tørre, efter de er blevet desinficeret, inden vi indsætter det næste hold. Det har naturligvis også en effekt på sundheden i besætningen, slutter Anders Rahbek.

Relevant information

http://www.broste.com


Billeder


Pressekontakt


Firma

Brøste A/S FarmCare
Lundtoftegårdsvej 95
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  45263333
  45263333

http://www.broste.com

Modtag nyheder fra Brøste A/S FarmCare på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire