Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/11-08   -   Pressemeddelelse

Landmænd kan stoppe udslip af ammoniakdampe

Stop miljøforurening Viscolight er et gyllehåndteringsprodukt, som kan sætte en effektiv stopper for udslip af ammoniakdampe, som ellers vil forurene åer, søer og vandløb. Produktet kan anvendes såvel i stalden som i gylletanke og har i dokumenterede forsøg vist, at ammoniakken bliver 100% bundet i gyllen.

Landmanden tjener penge på at beskytte miljøet
Hver gang landmanden investerer 1 kr. i Viscolight, tjener han 4 kr. I beregningen er der udover Viscolights effektivitet også indregnet omkostninger for produktets anvendelse. Derfor er Viscolight det eneste produkt på markedet, som giver landmanden et økonomisk overskud.

Sund fornuft
Det er altså sund fornuft at anvende vores produkt, fastslår produktchef Karl Erik Molbech fra Brøste A/S FarmCare.
For det første kan landmanden tjene flere penge. Dernæst efterkommer han myndighedernes krav om fast flydelag på gylletanken. Og sidst, men ikke mindst så opnås et bedre miljø i stalden til gavn for både husdyr og mennesker.
Problemer med forurenede åer, søer og vandløb pga ammoniakdampe undgås også, ligesom der utvivlsomt vil opstå et bedre forhold til naboerne, idet lugtgenerne minimeres.

Relevant information

http://www.broste.com


Billeder


Pressekontakt


Firma

Brøste A/S FarmCare
Lundtoftegårdsvej 95
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  45263333
  45263333

http://www.broste.com

Modtag nyheder fra Brøste A/S FarmCare på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire