Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/11-08   -   Pressemeddelelse

Viscolight kan løse landbrugets miljøproblemer

Om få år vil EU med al sandsynlighed stille krav om, at dansk landbrug mindsker ammoniakdampene. Udslippet, der især stammer fra grise- og kvægavl, skal årligt fra 2010 reduceres fra 90.000 til 58.000 ton årligt. Dansk landbrug skal med andre ord nedbringe udslippet af ammoniakdampe med 32.000 ton årligt. Opgaven synes måske umuligt at gennemføre - eller hvis det overhovedet kan lade sig gøre, vil det koste en bondegård. Men dette er ikke tilfældet, da problemet kan løses, hvis alle landbrug i Danmark begynder at bruge Viscolight, som har vist særdeles gode resultater hos de landmænd, der i dag anvender det på deres bedrift i såvel Danmark som i udlandet.

Hvad er Viscolight
Viscolight er et gyllehåndteringsprodukt, som kan sætte en effektiv stopper for udslip af ammoniakdampe, som ellers vil forurene åer, søer og vandløb. Produktet kan anvendes såvel i stalden som i gylletanke og har i dokumenterede forsøg vist, at ammoniakken bliver 100% bundet i gyllen.

Viscolight er ikke testet på laboratorieniveau
Viscolight er ikke afprøvet på laboratorieniveau, da det aldrig vil kunne give et retvisende resultat af produktets effektivitet.
Årsagen er, at man for det første ikke kan tage en homogen gylleprøve fra en gylletank.
For det andet vil 1 liter gylle tilsat 0,02 g Viscolight heller ikke give et korrekt resultat, da der skal anvendes ca. 1000 km3 gylle i forsøgene.

Dokumenterede resultater i praksis
På denne baggrund har Brøste A/S FarmCare valgt, at dokumentere Viscolights effekt ude hos de enkelte landmænd. Dette har været et langt sejt træk, men med et særdeles positivt resultat.
Samtlige landmænd, der har anvendt Viscolight i overensstemmelse med brugsanvisningen, har alle opnået ensartede resultater: Ingen ammoniakdampe, perfekt flydelag på gylletanken, bedre gødningsværdi fra 700-1000 gram mere N pr. tons gylle, mere homogen gylle, samt mindre lugt.

Landmændene kan tjene penge på at efterkomme myndighedernes krav
Udover de fordele, der allerede er konstateret ved brug af Viscolight, så er produktet også det eneste på markedet, der giver landmanden et økonomisk overskud, da han tjener 4 kr. for hver gang han investerer 1 kr. I beregningen er der udover Viscolights effektivitet også indregnet omkostninger for produktets anvendelse.

Relevant information

http://www.broste.com


Billeder


Pressekontakt


Firma

Brøste A/S FarmCare
Lundtoftegårdsvej 95
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  45263333
  45263333

http://www.broste.com

Modtag nyheder fra Brøste A/S FarmCare på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire