Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/03-09   -   Pressemeddelelse

Priserne på gødning truer landmandens eksistens, men der er håb forude

Med priser på gødning, som er mere end fordoblet siden sidste år, er finanskrisen nu også begyndt at kradse hos landmændene, der må tænke alternativt for at skaffe markerne det livsnødvendige kvælstof til deres planter.

Det er enkelt, naturligt, billigt og tilmed godt for miljøet - og så skulle man tro, at det samtidig er for godt til at være sandt. Men den er god nok, der er ikke tale om en fed fidus, men derimod om et møjsommeligt arbejde og endeløse rækker af tests og forsøg hos Danmarks landmænd, der har ført til en unik sammensætning af organiske materialer, som tilsammen har den naturlige og fantastiske evne at binde kvælstof til gylle.

Planter bruger netop kvælstof for at vokse, og den øgede binding i gyllen giver en langt bedre gødningsværdi i den gylle, som køres ud på markerne. Produktet hedder Viscolight, og hvis det bruges både i stalden og oprøres i gylletanken, kan det binde 700 gram ekstra N pr. tons gylle. Det giver en direkte besparelse på landmandens gødningsbudget, som overstiger investeringen i mineralerne. Samtidig er der tale om en miljømæssig gevinst, da der udledes langt mindre CO2 til atmosfæren.

MERE INFORMATION
For mere information eller formidling af kontakt til landmænd, som har testet det organiske materiale, ring venligst til Karl Erik Molbech, Brøste A/S FarmCare på 40 35 88 65.

Relevant information

http://www.broste.dk


Pressekontakt


Firma

Brøste A/S FarmCare
Lundtoftegårdsvej 95
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  45263333
  45263333

http://www.broste.com

Modtag nyheder fra Brøste A/S FarmCare på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire