Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/01-10   -   Pressemeddelelse

Manglende flydelag på en 2.000 m3 gylletank giver et udbyttetab på op til 25.000 kr. årligt

Uden et effektivt flydelag på gylletanken, vil der årligt fordampe 2 kg kvælstof pr. m3, svarende til ca. 600 kg for en beholder på 20 m i diameter.

Nok en tanke værd!
Ifølge Landbrugets Rådgivningscenter vil der fra en gylletank, uden et effektivt flydelag, årligt fordampe 2 kg kvælstof pr. m3, svarende til ca. 600 kg for en beholder på 20 m i diameter. Da fordampet kvælstof ikke må erstattes af kunstgødning, vil kvælstoftabet for en typisk beholder medføre et udbyttetab for landmanden på 20-25.000 kr., hvilket nok er en tanke værd!

Etableres et fast dække er der stort set intet tab, og man slipper desuden også for at køre årets nedbørsmængde ud - svarende til 500-1000 m3, afhængig af, hvor i landet man befinder sig.

Svinegylle er sværest at håndtere
Desværre er specielt svinegyllen, svær at få til at danne et permanent flydelag. Derfor anvender mange landmænd snittet halm, lecanødder, flydedug eller investerer i et fast låg, hvilket er en bekostelig affære.

Endnu mere tankevækkende!
Selvom der etableres et fast flydelag ved hjælp af halm, lecanødder eller andet, bliver ammoniakken ikke bundet i gyllen. I det øjeblik gyllen skal omrøres og køres ud på markerne, vil der ske en fordampning, hvilket belaster miljøet og generer naboerne.

Viscolight gør din gylle til guld!
Hvis man derimod anvender Viscolight i gylletanken viser dokumenterede forsøg og analyser, at man kan bevare kvælstofmængden i gyllen og dermed reducere udledningen af ammoniak. Da Viscolight uden hjælpemidler kan etablere et perfekt og stabilt flydelag, sparer landmanden både tid og penge. Ydermere reduceres lugten fra gyllen med omkring 50 procent, den bundne ammoniak giver landmanden et økonomisk merudbytte, og markerne vil få tilført ensartet gødning.

Landmænd kan tjene op til 75.000 kr.!
Med udgangspunkt i de fordampede 600 kg kvælstof, som giver et tab på 20-25.000 kr., ser regnestykket helt anderledes ud, hvis man anvender Viscolight i gyllen - og nøjes man ikke bare med at bruge Viscolight i gylletanken, men starter med det allerede i staldene, vil det i eksemplet fra før betyde, at landmanden får ca. 1.800 kg mere kvælstof til rådighed, svarende til en merindtægt på 60-75.000 kr. om året.

Relevant information

http://www.broste.com


Billeder


Pressekontakt


Firma

Brøste A/S FarmCare
Lundtoftegårdsvej 95
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  45263333
  45263333

http://www.broste.com

Modtag nyheder fra Brøste A/S FarmCare på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire