Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/02-10   -   Pressemeddelelse

Dansk landbrug kan tjene flere penge og samtidig skabe et bedre miljø

Viscolight mindsker udledningen af kvælstof til atmosfæren og begrænser lugten i og omkring stalden med ca. 50%.

Et bedre miljø giver flere penge til landbruget
I Danmark produceres der årligt 32 mio tons gylle. Viscolight binder op til 0,8 kg kvælstof pr. ton gylle. Hvis alle landmænd brugte Viscolight, ville der bindes 25,6 mio tons ekstra kvælstof i Danmark.
Omregnet til handelsgødning svarer dette til kr. 268,8 mio.
Tilsættes Viscolight til de 32 mio tons gylle, vil det give landbruget en årlig besparelse på 231,6 mio kr., når omkostningerne til Viscolight til kr. 37,4 mio er trukket fra.

Udover de fordele, der allerede er konstateret ved brug af Viscolight, så er produktet også det eneste på markedet, der giver landmanden et økonomisk overskud, da han tjener 4 kr. for hver gang han investerer 1 kr. I beregningen er der udover Viscolights effektivitet også indregnet omkostninger for produktets anvendelse.

Hvad er Viscolight
Viscolight er et 100% naturligt gyllehåndteringsprodukt, som kan anvendes såvel i stalden som i gylletanke og som i dokumenterede forsøg har vist, at kunne binde ammoniak til gylle.

Dokumenterede resultater
Samtlige landmænd, der har anvendt Viscolight, har alle opnået ensartede resultater: Ingen ammoniakdampe, perfekt flydelag på gylletanken, bedre gødningsværdi, mere homogen gylle, samt mindre lugt.

Viscolight kan stoppe udslip af ammoniakdampe
Viscolight kan altså sætte en effektiv stopper for udledning af kvælstof til atmosfæren.

Bedre miljø
Det er altså sund fornuft at anvende vores produkt, fastslår produktchef Karl Erik Molbech fra Brøste A/S FarmCare. For det første kan landmanden tjene flere penge. Dernæst efterkommer han myndighedernes krav om fast flydelag på gylletanken. Der skabes et bedre miljø i stalden til gavn for både husdyr og mennesker. Og sidst, men ikke mindst, giver mere brug af Viscolight mindre udledning af kvælstof.

Relevant information

http://www.broste.com


Billeder


Pressekontakt


Firma

Brøste A/S FarmCare
Lundtoftegårdsvej 95
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  45263333
  45263333

http://www.broste.com

Modtag nyheder fra Brøste A/S FarmCare på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire