Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/04-10   -   Pressemeddelelse

Viscolight er en succes hos minkavler

Helle og Flemming Jensen driver et landbrug beliggende ved Brovst i Nordjylland.
I forbindelse med besætningen af ammekøer har man opdyrket 37 ha med græs og korn.
Herudover har man specialiseret sig i produktion af mink.

Vakuum i gyllesystemet
Hos Flemming Jensens er gyllesystemet indrettet således, at rørene er placeret direkte under burene. 1- 2 gange om ugen bliver propperne til rørsystemet, der er placeret i jorden, trukket op således, at et vakuumsystem suger gyllen ud i lagertanken, der kun bliver beriget med ren gylle.

-Når vi pakker vores redekasser, bliver der naturligvis også en del materiale, der skal skiftes med jævne mellemrum. Redekasserne skal isoleres godt, og vi starter med at lægge spåner i bunden og efterfølgende lægger vi halm i redekasserne, siger Flemming Jensen og erkender samtidig, at deres måde at pakke redekasserne på ikke bliver fundet tilfredsstillende af minkene, idet de har for vane at fordele alt materialet efter deres egen devise. Når redekasserne skal have skiftet materialet, bliver dette kørt ud på markerne og ikke placeret i den 2400 m3 store lagertank.

Det betyder, at vi ikke har noget materiale at danne flydelag af, fortæller Flemming Jensen og siger samtidig, at gyllehåndteringen er blevet meget lettere at udføre, siden de begyndte at anvende Viscolight.

Viscolight gør gyllen homogen
-Vi har koncentreret vores anvendelse af Viscolight på den måde, at når vi har tømt gyllekanalerne, strør vi Viscolight i alle vores gyllekanaler. Herudover hælder vi Viscolight i lagertanken to gange om året i forbindelse med omrøringen og når maskinstationen kører vores gylle ud på markerne, fortæller Flemming Jensen og konkluderer. - Efterhånden som vi er begyndt at anvende mere af produktet og behandle det efter forskrifterne, har vi kunnet konstatere, sammen med vore naboer, at lugtgenerne er minimerede. Det er tilfældet i såvel den åbne del af rørsystemet som i lagertanken. I lagertanken bliver der placeret halm, da det er nødvendigt for minkavlere at have et materiale, der kan danne flydelag.
Herved forhindres gyllelugten i at eskalere og samtidig forårsage, at kvælstof forsvinder ud i atmosfæren.

Det var oprindeligt Jens Christian Jensen fra Canada Maskinstation, der foreslog Flemming Jensen, at han skulle prøve at anvende Viscolight i gyllesystemet, da Flemming Jensen havde problemer med, at gyllen var så uhomogen, at den stoppede afløbet til lagertanken.

-Til at starte med brugte vi det som "glidemiddel" i gyllerenderne under burene, forklarer Flemming Jensen og tilføjer, at det også virkede efter hensigten. Nu er der en lind strøm af homogen gylle, når vi tømmer gyllekanalerne under burene, og den strøm fortsætter i det rørsystem, der er under jorden, og via vakuumsystemet føres gyllen ud i lagertanken. Det samme gør sig gældende, når maskinstationen tømmer lagertanken. Efter en grundig omrøring er flydelaget er gyllen forvandlet til en homogen masse, der er let at suge over i gyllevognen, konkluderer Flemming Jensen og tilføjer, at der ikke eksisterer hårde "gylleknolde" i lagertanken, der kan være vanskelige at håndtere.

Viscolight binder ammoniakken i gyllen, som derved reducerer lugtgener
For Flemming Jensen hersker der ikke nogen tvivl om, at anvendelsen af Viscolight har reduceret lugtgenerne. - Tidligere lugtede det meget kraftigt af ammoniak, hvilket ikke er tilfældet længere, fortæller Flemming Jensen. De reducerede lugtgener skyldes, at Viscolight afspænder og binder ammoniakken i gyllen. Det betyder, at det i forbindelse med omrøringen i lagertanken bliver lettere at blande bundfald og flydelag sammen, således at det bliver en homogen masse, der kan holde sig flydende, når maskinstationen tømmer lagertanken for at køre gyllen ud på markerne.

Relevant information

http://www.broste.com


Pressekontakt


Firma

Brøste A/S FarmCare
Lundtoftegårdsvej 95
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  45263333
  45263333

http://www.broste.com

Modtag nyheder fra Brøste A/S FarmCare på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire