Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/12-08   -   Pressemeddelelse

Perfekt proteinblandinger til hjemmeavlet foder

Store mængder hjemmeavlet foder med en høj fordøjelighed gør det til en stor udfordring at afstemme fuldfoderet med protein.

Typiske foderrationer til malkekøerne består af 7-9 FE majsensilage og 3-6 FE græsensilage.
Tidligere bidrog græsensilagen med mere protein, men gennem de seneste år er græsensilagen blevet mere og mere proteinfattig. Dermed skal proteinkoncentrationen i proteinfoderet være høj,
og samtidig skal der være en passende fordeling mellem vomnedbrydeligt protein og bypass protein. Den samlede foderrations proteinnedbrydningsgrad skal ligge på 2/3.

Sojaskrå og rapskager indeholder for lidt vomnedbrydeligt protein, når græsset er meget proteinfattigt, der er behov for at supplere med solsikkeprotein og i særdeleshed med foderurea.

Fodring med urea er en form for "gødskning" af vommens mikroorganismer. Mikroorganismerne nedbryder foderet, ikke mindst ensilagen, til letfordøjelig energi og mikrobielt protein. Kan man få mikroorganismerne til at fungere optimalt, omsættes og udnyttes foderet bedre, og dermed får koen mere energi og protein til mælkeproduktion.

Rigtig fodring med urea kræver N-P-S. N = kvælstof fra urea. P = fosfor, normen skal være opfyldt. Fosfor kræver lidt opmærksomhed, når andelen af oliekager typisk udgør en mindre andel af rationen med urea. S - svovl, forholdet mellem tilført N fra urea og svovl skal være 13:1. Der udover kræver fodring med urea let tilgængelige kulhydrater, sukker og stivelse, hvilket dog ikke er et problem ved store mængder majs.

Foderurea kan ideelt tildeles via køernes kraftfoder.
Bemærk! Urea må ikke anvendes i renbestand på ejendommen med mindre, der foreligger HCCAP-godkendelse på ejendommen.

Vestjyllands Andel har udviklet en ny serie af proteinblandinger (SingleMix og SinglePlus), som passer til foderrationer med en høj andel af hjemmeavlet foder, især majsensilage.
Single-blandingerne består af især af soja, raps og solsikke protein suppleret med foderurea.
SinglePlus afstemmer ikke alene rationen med protein og fedt, men indeholder ligeledes mineraler og vitaminer til at dække køernes behov ved en typisk foderration baseret på majs og græs, når SinglePlus anvendes med ca. 4 kg pr. ko pr. dag.

Relevant information

http://www.vja.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Vestjyllands Andel
Vesterkær 16
6950 Ringkøbing, Danmark

  97155055 / 4016 3335
  97155055 / 4016 3335

http://horseluxoeko.vja.dk

Modtag nyheder fra Vestjyllands Andel på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire