Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/01-15   -   Pressemeddelelse

Bog om baggrunden for 1. Verdenskrig nu som e-bog

Selv om 100-året for udbruddet af den første store verdenskrig løb ud med indgangen til 2015, er 1. verdenskrig stadig et aktuelt emne. Spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet udbrød en så stor krig i 1914 er evigt aktuelt, og derfor bliver Sten Hansens bog fra 2013, "Et krigsudbrud og dets fortolkninger", nu også udgivet som e-bog.

Der er skrevet masser af bøger om krigsudbruddet i 1914, men kun ganske få på dansk, måske fordi emnet nu om dage ikke er særlig fremtrædende i den almindelige debat. Senere tiders omvæltninger, ikke mindst 2. Verdenskrig, synes, om ikke helt, så dog i vidt omfang at have fortrængt 1. Verdenskrig fra nutidens historisk-politiske synsfelt, men emnet må ikke glemmes af eftertiden. En af de bøger, der sætter fokus på emnet, er forfatter og tidligere rektor for Ordrup Gymnasium, Sten Hansens fyldestgørende bog "Et krigsudbrud og dets fortolkninger" om, hvad der i grunden ledte frem til krigsudbruddet i 1914. Bogen udkom i 2013 og genudgives nu som e-bog.

Historiefortællingen kan hindre fremtidige gentagelser
"Et krigsudbrud og dets fortolkninger" er fra Sten Hansens side ment som et stykke historiefortælling, og ikke egentlig historieforskning. Alle kilder og fakta er for længst kommet frem i andre bøger, så det er især fortællingen om, hvad der skete i og forud for 1914, Sten Hansen kredser om i bogen, for på trods af dens tragiske indhold, er det også til tider en yderst underholdende fortælling og et vidne om, at virkeligheden ofte overgår selv den mest spegede og hårrejsende, og desværre også den mest sørgelige, fiktion. Desuden kan "Et krigsudbrud og dets fortolkninger" læses som et oplæg til historiedebat, vel at mærke en debat, der har en stor, men nok mere eller mindre usynlig relevans til nutidens og fremtidens problemer. Ved at tage ved lære af, hvordan en krig som 1. Verdenskrig kunne opstå ud fra misforståelser, kan vi måske blive mere bevidste om farer, som kun svagt kan lure i horisonten - farer, der ubevidst er skabt ved vores egne handlinger og som, hvis de ikke opdages og analyseres i tide, kan blive til ødelæggende realiteter.

"Et krigsudbrud og dets fortolkninger" er rigt illustreret med billeder og kort og indeholder også et særligt afsnit af historikeren cand. mag. Erik Stengaard - et afsnit, som har til formål at sikre en alsidig belysning af de forhold, der knytter sig til krigsudbruddet i 1914.

Titel: Et krigsudbrud og dets fortolkninger (e-bogs-udgave)
Forfatter: Sten Hansen
Pris: 49 kroner
ISBN: 978-87-93308-05-3
Udgivelsesdato: 15. januar 2015

Sten Hansen er forhenværende rektor for Ordrup Gymnasium og dr. scient. på en matematisk afhandling. Foruden flere matematisk-naturvidenskabelige bøger og artikler har Sten Hansen tidligere udgivet:
"Thomasine Gyllembourg: Ægtestand" - med forord og efterskrift af Sten Hansen. Sten Hansens Forlag 1996.
Sten Hansen: "Handlen og Forhandlen - Erindringer ved en 100-års-dag". (Udgivet ved 100-året for foreningen SL's stiftelse). Sten Hansens forlag 2002.

Pressekontakt

Mikael Strøm Eriksen
  +45 31 26 11 51

Firma

Skriveforlaget
Nannasgade 28
2200 København N, Danmark

  +45 31 26 11 51
  +45 31 26 11 51

http://www.skriveforlaget.dk

Modtag nyheder fra Skriveforlaget på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire