Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/05-15   -   Pressemeddelelse

Nye, skærpede krav til medicinalvirksomheder om dokumentation af lægesamarbejder

EFPIA kræver dokumentation af værdioverførsler fra medicinalindustri til sundhedspersoner og -organisationer . Det pålægger medicinal virksomhederne en stor arbejdsbyrde at leve op til oplysningspligten, som gælder enhver kontakt - også når der er tale om ganske små beløb.

"The EFPIA disclosure code" - en parallel til den amerikanske "The Sunshine Act" - er blevet indført i EU for at beskytte patienterne og skabe gennemsigtighed i samarbejder mellem læger, patientorganisationer og medicinalindustri. EFPIA betyder oplysningspligt om værdioverførsler fra farmaceutiske virksomheder til HCP'er (HealthCare Professionals) og HCO'er (HealthCare Organisations). Det gælder fx honorarer, rejseudgifter (fly, taxi, bil-leasing mv.), hoteludgifter, deltagergebyr til kongresser og sponsorater - men ikke fx måltider. Oplysningerne skal offentliggøres helt åbent på virksomhedens hjemmeside eller på en for lægemiddelindustrien fælles hjemmeside.

Selv små beløb skal oplyses
Medicinal virksomhederne skal således oplyse om enhver berøringsflade med angivelse af navn, arbejdssted, adresse mv. på lægen, hvad der er betalt for samt beløbets størrelse - blot en medarbejder har så meget som delt en taxi med vedkommende. Det giver medicinal virksomhederne en stor, ekstra arbejdsbyrde. Men der er hjælp at hente i et nyt Transparent-modul i Acubiz' rejseafregningssystem. Modulet letter både arbejdet med at dokumentere lægekontakter og sikre korrekt vidererapportering betragteligt.

Nemt at dokumentere værdioverførsler
Acubiz Transparent, som modulet hedder, gør det let at knytte omkostninger til læger og andre sundhedspersoner. Når en medarbejder har en omkostning, der er forbundet med kontakt til fx en læge, dukker det ekstra modul med data på HCP'er og HCO'er automatisk op i systemet, så medarbejderen hurtigt kan angive, hvilken sundhedsperson det drejer sig om.
"Systemet er brugervenligt, så medarbejderne ikke får en større arbejdsbyrde - og heller ikke behøver at kende de aktuelle regler. Den omkostningsstyrede brugerflade sørger blandt andet for, at kun de udgifter, der p.t. skal oplyses om her i Norden, aktiverer transparent-modulet. Udgifter til mad og drikke aktiverer ikke modulet, mens fx honorarer eller rejseomkostninger til fly og hotel gør. Det sikrer samtidig, at kun det, der er oplysningspligtigt, bliver rapporteret videre," lyder det fra Acubiz.

Sikkerhed for korrekt rapportering
Acubiz Transparent letter også den videre rapportering. De medarbejdere, der har lægekontakterne, informerer løbende ind i systemet, og hverken medarbejdere, bogholderi eller ledelse behøver i dagligdagen forholde sig til dokumentationskravene. Her rapporteres direkte fra kilden, så alle de nødvendige informationer, der vedrører den pågældende udgift, er til rådighed, når der bliver behov for dem. Derudover holder modulet styr på, hvad der er vidererapporteret, og hvad der endnu ikke er. Der er således indbygget sikkerhed for, at de enkelte omkostninger faktisk bliver rapporteret - og at den samme omkostning ikke rapporteres flere gange.

Lavere krav i Danmark - foreløbigt
I modsætning til de øvrige nordiske lande og resten af EU gælder EFPIA ikke i Danmark - endnu. Når en dansk medicinal virksomhed har danske sundhedspersoner tilknyttet, skal de enkelte omkostninger ikke rapporteres; her skal blot oplyses, hvilke sundhedspersoner det drejer sig om. Med Acubiz Transparent er denne information lettilgængelig - og samtidig er man med modulet fremtidssikret, da meget tyder på, at de skærpede krav om dokumentation også kommer til at gælde i Danmark. Arbejder virksomheden i andre europæiske lande end Danmark, gælder EFPIA, som Acubiz Transparent altså sikrer bliver overholdt. En af verdens største medicinal virksomheder anvender eksempelvis modulet i fuld udstrækning i Norden, så virksomheden også i Danmark lever op til den europæiske standard.

Relevant information

Henvisning til EFPIA:
http://transparency.efpia.eu/

Henvisning til Sunshine Act:
http://www.ama-assn.org/ama/pub/advocacy/topics/sunshine-act-and-physician-financial-transparency-reports.page


Billeder


Pressekontakt

Lars de Nully
CEO
  +45 30 38 39 50

Firma

Acubiz A/S
Bregnerødvej 133 D
3460 Birkerød, Danmark

  +45 70 21 42 15

www.acubiz.com

Modtag nyheder fra Acubiz A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire