Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/07-18   -   Pressemeddelelse

Popermo Forsikring indgår samarbejde med BROEN Danmark

Popermo, der er et landsdækkende forsikringsselskab med base på Fyn, har indgået et sponsorat med BROEN Danmark. Sponsoratet strækker sig over to år, og det indebærer også et samarbejde om deling af viden og udvikling af idéer.

Popermo, der er et landsdækkende forsikringsselskab med base på Fyn, har indgået et sponsorat med BROEN Danmark. Sponsoratet skal medvirke til, at børn og unge under 18 år fra familier med sociale problemer kan få en aktiv fritid sammen med andre børn og unge i lokale idræts- og fritidsforeninger gennem BROENs lokalforeninger.

Om baggrunden for sponsoratet udtaler Henrik Boysen, direktør i Popermo: ”BROEN Danmark gør et fantastisk stykke arbejde for udsatte børn i Danmark, et arbejde som understøtter mange af vores medlemmers daglige arbejde. Popermo har tidligere støttet Børns Vilkår, og da en ny sponsoraftale skulle etableres, faldt valget derfor helt naturligt på BROEN Danmark. Vi har store forventninger til samarbejdet og glæder os til, at vi sammen med BROEN Danmark kan gøre en forskel”.

Sponsoratet strækker sig fra 1. juli 2018 til 30. juni 2020. BROEN og Popermo indgår et samarbejde for sammen at give børn og unge fra udsatte og ressourcesvage familier bedst mulig støtte i forhold til en aktiv fritid. I perioden bidrager Popermo med 2 x 75.000 kroner og er med til at gøre en forskel for målgruppen. Deltagelse i en fritidsaktivitet kan være med til at skabe nye positive relationer for det enkelte barn – både til kammerater og voksne rollemodeller og være med til at skabe en platform for et godt voksenliv.

”Det er en dejlig anerkendelse af den store indsats, som BROENs frivillige yder hver dag for at bygge bro for børn fra socialt udsatte familier til større trivsel i dagligdagen. Vi får heldigvis mange skulderklap undervejs fra vores direkte samarbejdspartnere i kommuner og idrætsforeninger. Men det betyder også meget for os, når en virksomhed som Popermo kommer med en økonomisk håndsrækning og tilbud om sparring, som medfører, at vi kan fortsætte den gode udvikling i vores lokalforeninger,” siger Peter Poulsen, formand for BROEN Danmark og selv frivillig i BROEN Køge.
BROEN og Popermo er i løbende kontakt i forhold til ideudvikling og vidensdeling, som kan være med til at skabe metoder og løsninger for sårbare børn og unge i hele landet.

Baggrund
BROEN er en humanitær forening, som er startet af privatpersonen Hans Søgaard i Horsens i 2002. BROEN Danmark består af selvstændige lokale foreninger, der har til formål at støtte børn og unge i alderen op til 18 år fra udsatte og ressourcesvage familier til en aktiv fritid. Lokalforeningerne består af frivillige, som har et personligt overskud til at gøre en forskel for målgruppen. Bestyrelsen for BROEN Danmark arbejder også frivilligt. BROEN Danmark har et sekretariat, hvor lønnet personale understøtter den frivillige indsats i lokalforeningerne. Aktuelt er der 29 lokalforeninger ud over landet.
Hjælpen fra lokalforeningen består i at tilbyde børnene og de unge et aktivt fritidsliv i det lokale foreningsliv. Der ydes hjælp til kontingent, tøj og udstyr til den enkelte aktivitet samt i nogle tilfælde også støtte til transport til og fra aktiviteten. Målet er, at børnene og de unge fra målgruppen får et aktivt fritidsliv samt troen på, at der er en mulighed for at bryde den negative sociale arv, at få en uddannelse og et godt voksenliv.
Find mere på: broen-danmark.dk

Popermo Forsikring blev oprettet i 1963 af en gruppe politiansatte, som ønskede en god og billig bilkaskoforsikring. I dag sælger Popermo alle typer private forsikringer til ansatte i politiet og en række andre udvalgte medlemsgrupper.
Find mere på: popermo.dk

Kontaktpersoner vedrørende sponsoratet
Popermo Forsikring:
Henrik Boysen, direktør
Mail: hb@popermo.dk, mobil 50 50 13 00
BROEN Danmark:
Erik Haumann, sekretariatsleder
Mail: erik@broen-danmark.dk, mobil 28 59 80 10

Relevant information

Forsikringsselskab i samarbejde med BROEN
https://broen-danmark.dk/blog/forsikringsselskab-i-samarbejde-med-broen/

Popermo Forsikring
https://www.popermo.dk


Billeder


Pressekontakt

Henrik Nørgaard
Foreningskonsulent
  +4522848576
Erik Haumann
Sekretariatsleder
  +4528598010

Firma

BROEN Danmark
Falstersgade 24
8700 Horsens, Danmark

  +45 28 59 80 10
  +45 22 84 85 76

https://www.broen-danmark.dk

Modtag nyheder fra BROEN Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire