Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/03-19   -   Pressemeddelelse

BROEN hjælper stadig flere børn til fritidsaktiviteterAntallet af udsatte børn og unge, der bliver hjulpet af BROEN til en aktiv fritid i det lokale foreningsliv, stiger fortsat og nåede i 2018 op på ca. 5.000. Det viser den status, som BROEN Danmark har foretaget på vegne af de i alt 30 lokalforeninger. Stigningen sker dog på en trist baggrund af flere økonomisk trængte familier, mener BROEN Danmarks formand.

En bro til gode fællesskaber

BROENs lokalforeninger støttede 4.759 børn i 2018 til at gå til en aktivitet i en lokale idræts- eller fritidsforening. Derudover blev der givet støtte til, at 289 børn fik støtte til en ferieaktivitet i skolernes ferier som f.eks træningslejre, stævner eller feriecamps. Samlet set betyder det, at vi har hjulpet ca. 5.000 børn til at være en del af de gode fællesskaber i det lokale foreningsliv, hvor de kan få et netværk med andre børn og voksne rollemodeller. Det samlede tal er omtrentligt, da nogle børn både fik støtte til en ferieaktivitet og til at gå til en fritidsaktivitet resten af året. Indsatsen blev løftet af 204 frivillige i BROENs lokalforeninger.

Det viser den status, som BROEN Danmark netop har opgjort på tværs af de 30 frivillige lokalforeninger, som står for at tildele støtten. Statusrapporten præsenteres for lokalforeningerne ved den årlige BROEN-konference den 22. – 23. marts i Horsens.

Stigning på trist baggrund

Sammenholdt med året før er der tale om en mindre stigning i antallet af børn, der bliver støttet af BROEN. I 2017 blev 4.613 børn støttet til en fritidsaktivitet i løbet af året, og 208 børn fik støtte til ferieaktiviteter, altså samlet set ca. 4.800 børn.

Stigningen skal ses i lyset af, at der kom fire nye lokalforeninger til i 2018. Men samtidig oplevede flere lokalforeninger et stigende antal ansøgninger om støtte til økonomisk trængte børn. I mange tilfælde blev der i ansøgningen, som ofte kom via en fagperson i kommunen, henvist til, at familien var omfattet af kontanthjælpsloftet, og at forældrene derfor ikke selv kunne finde pengene til barnets fritidsaktivitet.

Stigningen udløser dermed ikke begejstring hos Peter Poulsen, formand for BROEN Danmark:

“Det er på en trist baggrund, at vi må konstatere, at BROENs lokalforeninger hjælper flere udsatte børn og unge end nogensinde før. Selvfølgelig kan vi være glade for, at lokalforeningerne bliver opfattet som en god og stabil samarbejdspartner blandt kommunens fagpersoner og de lokale idræts- og fritidsforeninger, og de derfor henviser et stigende antal børn til at blive støttet af BROEN. Men ud fra de meldinger, som vi får i ansøgningerne, er det nogle meget økonomisk pressede familier, vi har med at gøre,” fortæller Peter Poulsen og fortsætter:

“Ofte står forældrene med valget mellem at klare udgiften til husleje og mad og at finde penge til, at barnet kan gå til en fritidsaktivitet med sine kammerater. I de tilfælde kan støtten fra BROEN være den afgørende forskel, som sikrer, at kontingentet til fodbold, spejder eller andet kan blive betalt, uden at det belaster familiens sårbare økonomi. Samtidig kan børnene blive en del af det gode fællesskab, som findes i foreningslivet, og som kan give børnene et bedre socialt netværk og trivsel i hverdagen.”

Ifølge en analyse fra AE/Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra december 2018 steg antallet af børn, der lever i familier under fattigdomsgrænsen, fra 2016 til 2017 med 12.000 til i alt 64.500 børn.

BROENs indsats er afhængig af midler fra både privat og offentlig side. Både fonde, privatpersoner og events såvel som kommuner og statslige puljer bidrager økonomisk til BROEN Danmark og lokalforeningerne.

Statusrapporten for 2018 for BROEN vil snart være tilgængelig her på hjemmesiden for BROEN Danmark.

Relevant information

BROEN hjælper stadig flere børn
https://broen-danmark.dk/blog/broen-hjaelper-stadig-flere-boern/

AE analyse om børnefattigdom
https://www.ae.dk/analyser/soergelig-rekord-der-har-aldrig-vaeret-flere-fattige-boern


Billeder


Pressekontakt

Henrik Nørgaard
Foreningskonsulent
  +4522848576

Firma

BROEN Danmark
Falstersgade 24
8700 Horsens, Danmark

  +45 28 59 80 10
  +45 22 84 85 76

https://www.broen-danmark.dk

Modtag nyheder fra BROEN Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire