Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/03-23   -   Pressemeddelelse

Markant flere børn støttet af BROEN i 2022I 2022 støttede BROEN Danmarks lokalforeninger i alt 6.767 børn og unge til fritidsaktiviteter mod 4.967 børn ved seneste opgørelse for 2021. Det er en stigning på ca. 36 %. Bag stigningen ligger en presset økonomi i socialt udsatte familier og inflation.

I 2022 støttede BROENs lokalforeninger i alt 6.767 børn og unge mod 4.967 ved seneste opgørelse for 2021. Det er en stigning på ca. 36 %.
Det viser den årlige status på indsatsen i BROEN Danmark og de 33 BROEN-foreninger, som hjælper børn og unge i socialt udsatte familier til en aktiv fritid i lokale idræts- og fritidsforeninger.
En stigning på 36 % må siges at være markant. Det dækker over en stigning i de fleste lokalforeninger og et fald hos et par enkelte. Stigningen hos mange lokalforeninger skyldes især, at fritidsaktiviteterne efter flere nedlukninger i 2020 og 2021 på grund af coronavirus i stort omfang åbnede uden begrænsninger fra februar 2022. Det seneste ”normale” år før corona var i 2019, da BROEN samlet støttede 5.225 børn.

Inflation presser familier
Om stigningen siger Peter Poulsen, formand for BROEN Danmark:
"En anden grund til det stigende antal ansøgninger kan være, at flere familier er blevet så økonomisk pressede, at de har svært ved selv at finde pengene til barnets fritidsaktivitet. Det er især den dårlige økonomi, som vores lokalforeninger hører om i de ansøgninger, som vi modtager. Så det er desværre på en trist baggrund, at vi ser denne stigning i antal børn, der hjælpes af BROEN."

Dels har nedlukningen af samfundet under corona betydet, at en del virksomheder har måttet skære ned på antallet af ansatte eller helt lukke. Dels har krigen i Ukraine medført en inflation særligt i efteråret 2022 med stigende priser på en lang række områder, blandt andet fødevarer, energi og transport. Det betyder, at en del familier ser sig tvunget til at fravælge barnets fritidsaktiviteter.

Færre frivillige til at løfte indsatsen
I 2022 var der tilknyttet i alt 204 frivillige i BROENs lokalforeninger mod 211 ved seneste opgørelse for 2021. Det er et fald på ca. 3 %. Det skyldes, at nogle lokalforeninger har oplevet problemer med at tiltrække nye frivillige til at stå for den lokale indsats i foreningen.
En enkelt lokalforening måtte i efteråret 2022 indstille sin aktivitet helt og sætte foreningen i bero, da det ikke lykkedes at finde nye frivillige til at tage over i BROEN Haderslev. Siden har en gruppe nye frivillige i lokalområdet meldt sig på banen til en bestyrelse, som nu er i fuld gang med at genstarte BROEN Haderslev.

Særlige indsatser til at støtte børn
BROEN Danmark har en række interne puljer, som er øremærket særlige aktiviteter, og som BROENs lokalforeninger kan søge om midler fra. Nogle lokalforeninger vælger selv at dække udgiften til særlige aktiviteter uden at søge BROEN Danmarks puljer, fordi de har haft luft i deres egen økonomi.

Feriepulje: Der er i 2022 givet særlig støtte til ferieaktiviteter til 578 børn og unge, såsom deltagelse i lejre og stævner i skolernes ferier. I de fleste tilfælde er støtten givet til et barn, der i forvejen eller efterfølgende også blev støttet til en fast aktivitet. I 2021 blev der givet støtte til ferieaktiviteter til 327 børn.

Musikpulje: I 2022 blev der givet støtte til musik- og kulturaktiviteter til 70 børn og unge. I 2021 blev der givet støtte til 33 børn.

Tøj og udstyr-pulje: Der blev i 2022 givet støtte til 217 børn og unge. Midlerne i puljen kommer fra Fodboldfonden.

Ukrainske flygtningebørn-pulje: Der blev i 2022 givet støtte til 238 børn og unge. Midlerne i puljen kommer fra TrygFonden.

Mere om BROEN
BROEN støtter udsatte børn og unge til at gå til blandt andet sport, spejder, dans og musik i de lokale idræts- og fritidstilbud med økonomisk hjælp til at betale kontingent og nødvendigt udstyr.
BROEN så dagens lys i 2002, da Hans Søgaard stiftede BROEN Horsens. Siden 2009 har BROEN Danmark hjulpet nye lokalforeninger i gang og arbejdet for at fremme indsatsen i lokalforeningerne. Alle lokalforeninger er frivillige og søger selv tilskud til sin indsats lokalt.
BROEN modtager både offentlige og private bidrag til indsatsen med at bygge bro for udsatte børn til en aktiv fritid.

Relevant information

Markant flere børn støttet af BROEN i 2022
https://broen-danmark.dk/blog/markant-flere-boern-stoettet-af-broen-i-2022/


Billeder


Pressekontakt

Erik Haumann
Sekretariatsleder
  +4528598010

Firma

BROEN Danmark
Falstersgade 24
8700 Horsens, Danmark

  +45 28 59 80 10
  +45 22 84 85 76

https://www.broen-danmark.dk

Modtag nyheder fra BROEN Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire