Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/02-24   -   Pressemeddelelse

BROEN hjælper stadigt flere børn til aktivt fritidsliv

I 2023 støttede BROEN Danmarks lokalforeninger i alt 7.479 børn og unge i socialt udsatte familier til fritidsaktiviteter mod 6.767 børn ved seneste opgørelse for 2022. Det er en stigning på ca. 10 %.

BROENs indsats nåede i 2023 ud til i alt 7.479 børn og unge, som blev støttet til aktiviteter i fritiden i lokale idræts- og fritidstilbud.

Det fremgår af den årlige status for indsatsen i BROEN Danmark og de 33 lokale BROEN-foreninger, som hjælper børn og unge i socialt udsatte familier til fritidsaktiviteter.

Dertil kommer særlig støtte til aktiviteter i skolernes ferier, til musik og til ukrainske flygtningebørn.

Til sammenligning støttede BROEN i alt 6.767 børn i 2022. Der er tale om en stigning i det samlede antal af støttede børn på lidt over 10 %. Det ser altså ud til, at behovet for hjælp fra BROENs lokalforeninger fortsat er stort.

Det skal ses i lyset af, at der er færre frivillige til at løfte opgaven end tidligere. I 2023 var der i alt 191 frivillige i BROENs 33 lokalforeninger mod 204 året før. Det vil sige et samlet fald på ca. 6 %.

Det betyder også, at flere BROEN-foreninger oplever det stigende antal henvendelser om støtte som et stort pres. Derfor valgte nogle lokalforeninger i perioder lukke for nye ansøgere for at kunne håndtere de børn, som allerede blev støttet.

Særlige indsatser til at støtte børn

BROEN Danmark har desuden en række interne puljer, som er øremærket særlige aktiviteter. Det er puljer, som BROENs lokalforeninger kan søge om midler fra. Nogle lokalforeninger vælger selv at dække udgiften til særlige aktiviteter uden at søge BROEN Danmarks puljer, fordi de har luft i deres egen økonomi.

Feriepulje: Der er i 2023 givet særlig støtte til ferieaktiviteter til 493 børn og unge, såsom deltagelse i lejre og stævner i skolernes ferier. I de fleste tilfælde er støtten givet til et barn, der i forvejen eller efterfølgende også blev støttet til en fast aktivitet. I 2022 blev der givet støtte til ferieaktiviteter til 578 børn.

Musikpulje: I 2023 blev der givet støtte til musik- og kulturaktiviteter til 137 børn og unge. I 2022 blev der givet støtte til 70 børn.

Ukrainske flygtningebørn-pulje: Der blev i 2023 givet støtte til 306 børn og unge. I 2022 blev der givet støtte til 238 børn. Midlerne i denne pulje kommer fra TrygFonden.

Mere om BROEN
BROEN støtter udsatte børn og unge til at gå til blandt andet sport, spejder, dans og musik i de lokale idræts- og fritidstilbud med økonomisk hjælp til at betale kontingent og nødvendigt udstyr.
BROEN så dagens lys i 2002, da Hans Søgaard stiftede BROEN Horsens. Siden 2009 har BROEN Danmark hjulpet nye lokalforeninger i gang og arbejdet for at fremme indsatsen i lokalforeningerne. Alle lokalforeninger er frivillige og søger selv tilskud til sin indsats lokalt.
BROEN modtager både offentlige og private bidrag til indsatsen med at bygge bro for udsatte børn til en aktiv fritid.

Billeder


Pressekontakt

Erik Haumann
Sekretariatsleder
  +4528598010
Henrik Nørgaard
Foreningskonsulent
  +4522848576

Firma

BROEN Danmark
Falstersgade 24
8700 Horsens, Danmark

  +45 28 59 80 10
  +45 22 84 85 76

https://www.broen-danmark.dk

Modtag nyheder fra BROEN Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire