Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/06-16   -   Pressemeddelelse

565 millioner kroner til perspektivrig forskning til gavn for samfundet

Det Frie Forskningsråd investerer 565 millioner kroner i 164 perspektivrige projekter med potentiale til at forbedre vores liv og levevis. Tendensen peger på, at mange yngre forskningsledere ønsker at stå i spidsen for forskerhold, der skal bidrage med skelsættende forskning til gavn for samfundet.

Mange yngre bevillingsmodtagere skal som forskningsledere for første gang lede en større forskningsgruppe af danske og internationale kolleger, postdoc'er og ph.d.-studerende. Samtidig er de mindre Forskningsprojekt 1-bevillinger givet til unge lovende forskere, som har fået støtte til at forfølge en selvstændig forskningsidé.

Se listerne med alle bevillingsmodtagere:

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation
Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv
Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom
Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion
Projekterne er funderet i forskning af høj international kvalitet og mange bygger på samarbejde mellem forskere fra flere forskellige grene inden for et videnskabeligt hovedområde.

- Parallelt med at årets uddeling vil berige universiteterne med mange nye forskningsledere, så peger tendensen i år også på forskningsprojekter, der på en intelligent måde kombinerer fagområderne. Det er meget positivt med den tydelige opmærksomhed hos forskerne på perspektiverne i at arbejde på tværs af faglige skel. Desuden glæder vi os over, at der igen i år har været et ekstremt stærkt ansøgerfelt til Det Frie Forskningsråds Forskningsprojekt 1 og 2. Årets bevillingsmodtagere præsterer absolut i toppen, siger professor Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd.

I alt har rådet bedømt knap 1500 ansøgninger hen over foråret og afsluttet ansøgningsbehandlingen ved de store uddelingsmøder i maj. Med et samlet bevilget beløb på 565 millioner kroner ud af et samlet ansøgt beløb på 5,5 milliarder kroner giver det en succesrate på cirka 10 procent. Det vidner om fortsat stor konkurrence om rådets midler.

Samfundssigte
Forskningsprojekterne inden for humaniora skal blandt andet undersøge byernes og bylivets udvikling, herunder en undersøgelse af bæredygtighed i kinesiske storbyer. Forskerne på det kulturfaglige område er desuden optaget af at undersøge migration og kulturmøder, historisk såvel som aktuelt.

Et andet eksempel er forskningsprojekter inden for teknologi og produktion. Blandt de støttede projekter beskæftiger tre af dem sig med de stigende udfordringer forårsaget af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og resistente bakterier. En gruppe forskere vil eksempelvis undersøge, hvordan et nyt stof kan aktivere vores immunforsvar og dermed styrke bekæmpelsen af resistente stafylokokker. Andre vil forske i, hvordan man kan svække bakterierne ved at ødelægge den tynde hinde, der er med til at beskytte bakterierne og andre igen studerer, hvordan bestemte planter, der optræder som en naturlig del af kosten, kan medvirke til at styrke dyr og menneskers modstandskraft mod bakterier og parasitter, der er blevet resistente over for antibiotika.

- Det Frie Forskningsråd investerer i den enkelte forskers originale idé for derigennem at sikre dansk forskning og uddannelse i verdensklasse. Også på det biotekniske område har vi i årets uddeling bemærket projekter af høj kvalitet og med store potentialer for at løse nogle af samfundets helt store udfordringer, siger professor Søren Rud Keiding, formand, Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion.


Baggrund
DFF-Forskningsprojekt 1: For at fremme originale idéer og nye initiativer i dansk forskning investerer Det Frie Forskningsråd i forskningsprojekter inden for en økonomisk ramme på op til 1,8 kroner og op til tre års varighed. Et DFF-Forskningsprojekt 1 er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Bevillingsmodtageren har selvstændig forskningserfaring bag sig svarende til typisk tre år eller mere efter opnåelsen af ph.d.-grad.

DFF-Forskningsprojekt 2: For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning giver Det Frie Forskningsråd støtte til forskningsprojekter udført af flere forskere inden for en økonomisk ramme på mellem 1,8 kroner og op til 4,5 millioner kroner. Et DFF-Forskningsprojekt 2 er kendetegnet ved et koordineret og forpligtende samarbejde om en velafgrænset, fælles problemformulering. Projektet kan også være formuleret af en enkelt forsker til gennemførelse i en forskergruppe, når der argumenteres for, at projektet er særligt ambitiøst og ressourcekrævende, og at målet ikke kan nås gennem et DFF Forskningsprojekt 1. Forskningsprojekter 2 varer typisk 3-4 år og skal være af høj international kvalitet.

Pressekontakt

Grete M. Kladakis
Kontorchef
  2518 6628
Peter Munk Christiansen
Bestyrelsesformand
  3011 5340

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire